Výhody ASV* pro pacienty s CSA | ResMed Ceska Republika

ASV nabízí významné klinické výhody*

Ve srovnání s jinými formami léčby přetlakem nabízí ASV významné výhody při léčbě centrálních poruch dýchání ve spánku* – včetně zlepšení AHI, snížení respiračních příhod a zmírnění denních pocitů ospalosti.

Pro koho je léčba ASV* vhodná?

Každý pacient s ejekční frakcí levé komory (LVEF) >45 % je způsobilý pro ASV.1,2,3,4

Můžeme potvrdit, že pozorované riziko mortality u SERVE-HF se vyskytuje u pacientů s LVEF ≤ 45 % a že škodlivé účinky ASV korelují s již existujícím systolickým poškozením LK.5

Snížená LVEF by měla být vyloučena před zahájením ASV.1
Před použitím ASV je důležité zajistit, aby LVEF byla > 45 %.
K tomuto účelu se doporučuje echokardiografie.

Prohlášení odborníků1,2,3,4 a zdravotnické orgány souhlasí s tím, že pacienti s LVEF > 45 % zůstávají způsobilí pro ASV, pokud existuje klinický důvod pro její použití. ASV je způsobilá v těchto různých situacích:1,2,3,4

 • Srdeční selhání se zachovanou ejekční frakcí
 • CSA spojená s dlouhodobou léčbou opioidy bez alveolární hypoventilace
 • Idiopatická CSA nebo Cheyne-Stokesovo dýchání
 • Komplexní/emergentní/rezistentní CSA
 • CSA po ischemické cévní mozkové příhodě

Od května 2015 se francouzské a německé zdravotnické orgány dohodly na omezení kontraindikace na srdeční selhání se sníženou EF ≤45 %.4

Zjistěte více o přístroji ResMed, který poskytuje léčbu ASV: AirCurve 10 CS PaceWave

ASV je lepší než CPAP při kontrole respiračních příhod u pacientů s CompSA

V analýze záměru léčby bylo dosaženo úspěchu (index apnoe a hypopnoe [AHI] < 10) po 90 dnech terapie u 89,7 % pacientů léčených ASV oproti 64,5 % účastníků léčených CPAP.6

[N = 66, prospektivní randomizovaná zkouška]

asv-benefity-kontrola-respiračních-příhod-ResMed

ASV snižuje zbytkovou ospalost po léčbě APAP u pacientů se smíšenou spánkovou apnoe

Po 30 dnech léčby APAP snížila léčba ASV (ve srovnání s výchozí hodnotou) AHI o 12,9 %, centrální index spánkové apnoe (CSAI) o 48,5%, index mikroprobuzení (MAI) o 26,1% a skóre Epworthské škály ospalosti (ESS) o 37,9% při podobném průměrném tlaku.7

[N = 42, sekvenční studie]

 

 

asv-benefity-snížení-reziduální-ospalosti-ResMed

ASV je lepší než dvouúrovňový ST pro snižování respiračních příhod u CSA vyvolané opioidy

U CSA vyvolané opioidy snížila léčba ASV AHI o 84,7 %, centrální index apnoe (CAI) o 95,7 %, index apnoe (AI) o 96,4 % a index respiračního probuzení (RAI) o 77,1 % ve srovnání s dvouúrovňovým ST. Respirační parametry byly normalizovány u 83,3 % pacientů na ASVAuto, ale pouze u 33,3 % pacientů na dvouúrovňovém ST.8

[N = 18, prospektivní, randomizovaná propojená polysomnografická studie]

asv-benefity-pro-opioidy-indukované-csa-ResMed

ASV zlepšuje AHI a ESS u pacientů s postakutní ischemickou cévní mozkovou příhodou

Léčba ASV zlepšila výsledky u pacientů s postakutní ischemickou cévní mozkovou příhodou s CSA snížením AHI o 81,8 % a ESS o 35,6 %.9

[N = 15, retrospektivní analýza]

asv-benefity-postakutní-ischemická-mrtvice-ResMed

ASV zlepšuje srdeční výkon a prognózu při srdečním selhání se zachovanou ejekční frakcí*

Prospektivní randomizované a observační studie srdečního selhání (již předloženy a brzy budou publikovány) naznačují, že ASV může být přínosem u pacientů se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí a u těch, kteří mají CSA koexistující obstrukční spánkovou apnoe.10 V současné době neexistuje žádný důkaz, že by těmto pacientům hrozilo jakékoli riziko poškození léčbou ASV.

Videa ASV: sledujte, jak odborníci mluví o léčbě ASV. 

Jak léčit pacienty s centrální spánkovou apnoe?

ASV Algoritmus

Zjistěte, jak Adaptive Servo-Ventilation (ASV)* od společnosti ResMed podporuje harmonii, bezpečnost a pohodlí.

Reference:

*Léčba ASV je kontraindikována u pacientů s chronickým, symptomatickým srdečním selháním (NYHA 2-4) se sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF ≤ 45 %) a středně těžkou až těžkou převládající centrální spánkovou apnoe.

 1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1.
 2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Znalecké posudky. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Prosinec, 32(10):1072-81.
 1. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: „The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses“. Journal of Clinical Sleep Medicine, 15. května 2016, 12(5):757-61.
 2. Randerath W et al. ERJ Express. Publikováno 5. prosince 2016 jako doi: 10.1183/13993003.00959-2016.
 3. Klinická příručka AirCurve 10 CS PaceWave červenec 2015.
 4. Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, vydání 37, č. 5, 2014.
 5. Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.
 6. Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, vydání 10, č. 8, 2014.
 7. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313.
 8. Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392 06 Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197.
 9. Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197.