AirView: Systém společnosti ResMed pro správu pacientů | ResMed Ceska Republika

AirView™

Zabezpečený1 cloudový systém společnosti ResMed pro správu pacientů, sledování průběhu léčby a reportování

AirView

AirView se připojuje k přístrojům ResMed pro léčbu spánkové apnoe, ventilačním přístrojům a zařízením pro diagnostiku v domácím prostředí, takže můžete snadno spravovat pacienty s různými léčebnými postupy. AirView také nabízí zabezpečené sdílení dat a funkce pro spolupráci, které podporují efektivní správu pacientů v klíčových fázích léčby.

AirView vám pomůže...

„Telemonitoring je neodmyslitelnou součástí mé klinické praxe.
Je nezbytný pro dobrou péči o pacienty.“

MUDr Christine Cheval
Lékařka zaměřená na léčbu spánkové apnoe a plicní ventilaci v nemocnici San Salvadour, Francie*

Ochrana osobních údajů je naší prioritou

Digitální zdravotnické technologie společnosti ResMed založené na datech jsou navrženy tak, aby našim partnerům poskytovaly účinnou péči o pacienty a efektivní provozní procesy. Naše silné, bezpečné a propojené ekosystémy splňují přísné regulační požadavky a přísné certifikační standardy, aby chránily vás a vaše obchodní zájmy i soukromí vašich pacientů.

Tento obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky.

Příslušné informace týkající se všech varování a bezpečnostních opatření, která je třeba zvážit před použitím výrobku a během něj, naleznete v elektronické nápovědě AirView.

Reference:

* Toto svědectví je skutečným a zdokumentovaným popisem reakce jednotlivce na léčbu. Výstupy a výsledky se mohou lišit a reakce tohoto jednotlivce neposkytuje žádný údaj, záruku ani garanci, že ostatní lidé budou mít stejnou nebo podobnou zkušenost. Tato prezentace vychází z odborných zkušeností přednášejícího, jeho praxe a z posledních dostupných relevantních údajů, které nelze chápat jako nejnovější poznatky.

  1. Systém AirView byl vytvořen tak, aby byl bezpečný a vyhovoval požadavkům (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a vnitrostátním zákonům o ochraně osobních údajů. Využívá technologie šifrování dat k zabezpečení údajů pacientů a je klasifikován jako zdravotnický výrobek CE. Společnost ResMed získala pro systém AirView dvojí certifikaci HDS/ISO 27001, aby prokázala svůj závazek k bezpečnému zpracování a hostování dat a zajistila, že naše týmy a systémy pracují podle nejvyšších standardů, což ověřili nezávislí auditoři.
  2. Zpráva společnosti Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.