Možnosti léčby obstrukční spánkové apnoe (OSA) | ResMed Ceska Republika

Možnosti léčby obstrukční spánkové apnoe

jaké-jsou-možnosti-léčby-osa-Resmed

Možnosti léčby obstrukční spánkové apnoe (OSA) zahrnují tři formy léčby pozitivním přetlakem v dýchacích cestách (PAP) a alternativní léčbu.

Léčba pozitivním přetlakem v dýchacích cestách (PAP)

Léčba pozitivním přetlakem v dýchacích cestách je nejúčinnějším způsobem léčby OSA. Vytvořením „pneumatické dlahy“ pro horní dýchací cesty léčba PAP zabraňuje zúžení a kolapsu měkkých tkání horních dýchacích cest. Stlačený vzduch je posílán z léčebného přístroje vzduchovou hadicí a maskou do horních cest dýchacích.

Pacienti s těžkou spánkovou apnoe jsou schopni zažít klidný spánek pomocí léčby pozitivním přetlakem v dýchacích cestách. Léčbu PAP lze aplikovat mnoha způsoby:

  • Kontinuální pozitivní tlak v dýchacích cestách (CPAP): stlačený vzduch při pevném tlaku;
  • Automatická léčba přetlakem v dýchacích cestách (APAP): automaticky upravované hladiny vzduchu na základě pacientova dýchání (vhodné pro pacienty se spánkovou apnoe související s REM, polohovou apnoe nebo pro pacienty, kterým nevyhovuje standardní léčba CPAP);
  • Bilevel léčba: vyšší inspirační tlak a nižší exspirační tlak (vhodné pro některé pacienty, kteří mají problém s dodržováním postupů léčby).

 

Alternativní možnosti léčby

Chirurgický zákrok je také možností léčby obstrukční spánkové apnoe (OSA), i když s sebou přináší související rizika a komplikace. Uvulopalatofaryngoplastika (UPPP), nejčastěji prováděný chirurgický zákrok pro OSA ve Spojených státech, je zpočátku účinná při redukci chrápání. Z dlouhodobého hlediska léčí UPPP chrápání u 46 % až 73 % pacientů, kteří podstoupili operaci.1

Rizika neléčené OSA

Neléčená obstrukční spánková apnoe (OSA) může vést k řadě komplikací a vážným zdravotním rizikům.
Nalezení správné léčby pro vašeho pacienta zlepší míru compliance a sníží související rizika.

Reference:

*Léčba ASV je kontraindikována u pacientů s chronickým, symptomatickým srdečním selháním (NYHA 2-4) se sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF ≤ 45 %) a středně těžkou až těžkou převládající centrální spánkovou apnoe.

  1. Kashima ML (2007). Vybraná onemocnění nosu a krku: Epistaxe, chrápání, anosmie, chrapot a škytavka. In NH Fiebach et al., eds., Principles of Ambulatory Medicine, 7th ed., pp. 1849–1864. Philadelphie: Lippincott Williams and Wilkins.