Právní a duševní vlastnictví | ResMed Ceska Republika

Právní a duševní vlastnictví

Společnost ResMed poskytuje tyto webové stránky jako obecnou informační službu. Další informace o našich právních prohlášeních o vyloučení odpovědnosti, ochranných známkách a patentech.

Právní prohlášení

Společnost ResMed poskytla tyto internetové stránky jako obecnou informační službu. Společnost ResMed neodpovídá za žádné chyby, opomenutí, zkreslení nebo nesprávné údaje obsažené na těchto stránkách.

Veškeré zdravotnické informace jsou poskytovány pouze jako obecné informace. Nenahrazují radu registrovaného lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Informace o výrobku jsou uvedeny také jako obecné informace. Nenahrazují uživatelské příručky nebo jinou dokumentaci dodávanou s výrobky ResMed ani radu registrovaného lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka.

Produkty popsané na těchto webových stránkách nemusí být dostupné ve všech zemích. Zejména v případech, kdy jsou u výrobku uvedena různá čísla dílů, jsou evropské výrobky v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS), splňují místní předpisy a jsou označeny značkou CE. Výrobky bez označení CE nesmí být v Evropě distribuovány.

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

V některých zemích jsou některé nebo všechny produkty popsané na těchto webových stránkách dostupné pouze na lékařské doporučení.

Společnost ResMed nepodporuje žádné webové stránky externích stran, které jsou propojeny s těmito stránkami.

Celý obsah těchto webových stránek je předmětem autorských práv, jejichž vlastníkem nebo držitelem licence je společnost ResMed.

Všechna práva jsou vyhrazena a jakékoli neoprávněné kopírování, ukládání nebo rozmnožování v jakékoli formě je přísně zakázáno vlastníkem autorských práv.

Kliknutím na odkaz a stažením příručky k výrobku z těchto webových stránek potvrzujete, že jste buď koncovým uživatelem daného výrobku, obchodním partnerem, nebo zdravotnickým pracovníkem, který hledá informace o výrobku za účelem posouzení jeho vhodnosti pro pacienty.

Stahování tohoto materiálu jakoukoli organizací (jinou než obchodním partnerem společnosti ResMed), která se podílí na komerčním prodeji nebo jiném obchodování s popsanými produkty, je zakázáno.

 

Ochranné známky ResMed

Activa, ActiveAir, ​ActiveCell, Activox, AcuCare, Acumen, AdaptSV, Aero-Click, Aerofix, Air10, AirCurve, AirFit, AirMini, AirSense, AirStart, AirTouch, AirView, APAP, ApneaLink, ApneaLinkAir, Astral, AutoRamp, AutoRamp, AutoRamp, AutoRamp, , AutoVPAP, Awaken Your Best, BrightCFO, Brightree, BrightSales, CareAnyware, ​CareTouchLogic, Změna životů každým dechem, ClimateLine, ClimateLineAir, ConnectPro, Curasa, Curative, EasySpeak, Elisee, Elisée, Eole, EPR, Flexo, Escape, GoScripts, ​H4i, H5i, HealthcareFirst, Helia, HFOT, HumiCare, HumidAir, HumidAire, HumidX, InfinitySeal, iVAPS, Kidsta, Liberty, Lifechoice, Lumis, ​M.AI.A, MatrixCare, Meridian, MinniActivagePAP, Mirage, Mirage, MirageKidsta, MirageLiberty, MirageMicro, MirageQuattro, MirageSwift, MirageVista, Mobi, myAir, Narval, PACEWAVE, Pixi, Propeller, Pulse-Wave, Quattro, QuattroAir, QuickConnect, QuickFit, QuietAir, Resareed, ResAlarm, ResCed, ResAlarm, ResCed , ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S9, ​SleepScore od ResMed, sleepvantage, SlimLine, Smart Selections, SmartStart, ​Snap​, SoftEdge, SpringAir, Stellar, Swift, Swift FXFT, Swift FX Bella, SWIft FX Bella, SWIft FX , TiControl, UltraMirage, Vential, Vista, VPAP, VPAP AdaptSV, VPAPAuto, VPAPTx, VS, VSEasyFit, VSet a Well Connected jsou ochranné známky skupiny společností ResMed.

 • Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
 • Apple, logo Apple, App Store, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích
 • Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností ResMed Group podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků
 • Cavicide je ochranná známka společnosti Metrex
 • Cidex a Cidex Plus jsou ochranné známky společnosti Johnson & Johnson Corp
 • Dove je ochranná známka společnosti Unilever
 • Embla a Embletta jsou ochranné známky společnosti Medcare
 • IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích
 • IRMA je ochranná známka společnosti Masimo Sweden
 • Mikrozid je ochranná známka společnosti Schülke&Mayr
 • Samsung, Galaxy a Galaxy S jsou ochranné známky společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.
 • Logo SD je ochranná známka společnosti SD-3C
 • SmartMedia je ochranná známka společnosti Toshiba
 • Somnologica je ochranná známka společnosti Medcare
 • Velcro je ochranná známka společnosti Velcro Industries B.V.
 • Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích
 • XPOD je ochranná známka společnosti Nonin Medical

Tyto seznam není výlučný. Další informace o ochranných známkách ResMed získáte na e-mailu ip@resmed.com.

Prohlášení SCIP společnosti ReMed

Jako výrobce zdravotnických prostředků a dovozce na trh EU společnost ResMed Pty Ltd a její evropské obchodní jednotky („ResMed“) chápou povinnost registrovat se u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) a usnadnit tok informací v dodavatelském řetězci pro jakékoli předměty obsahující látky SVHC na seznamu kandidátů v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti. Všechna čísla SCIP a příslušné články prodávané společností ResMed lze nalézt v níže uvedeném souboru PDF.