Objevte více o monitorování dodavatelského řetězce na ResMed | ResMed Ceska Republika

Dodavatelský řetězec

Pohled z ptačí perspektivy na nákladní loď plnou zboží

Naše očekávání ohledně vlivu dodavatele na životní prostředí jsme stanovili v příručce dodavatele ResMed.

Dodavatele odměňujeme naším systémem hodnocení, pokud fungují v souladu s certifikovanou environmentální normou (např. ISO 14001).

Náš pravidelný audit kvality dodavatelských zařízení zahrnuje pozorování environmentální výkonnosti.

Mezi naše nároky na dodavatele patří:

Obrázek medaile se symbolem „fajfky“

Udržování a zveřejňování aktuálních, sledovatelných informací pro každý jednotlivý (homogenní) materiál podle potřeby;

Obrázek medaile se symbolem „fajfky“

Soulad se směrnicí o omezení nebezpečných látek. Status RoHS je potvrzen jako součást schvalovacího procesu všech nových součástí a změn stávajících součástí;

Obrázek medaile se symbolem „fajfky“

Dodávání originálních dílů starších než RoHS nebo, je-li to nařízeno, alternativních dílů vyhovujících RoHS;

Obrázek medaile se symbolem „fajfky“

Soulad s požadavky kanadských zdravotních orgánů pro zveřejnění DEHP (nachází se v pružném PVC) nebo BPA (nachází se v polykarbonátu);

Obrázek medaile se symbolem „fajfky“

Soulad s nařízeními Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) pro nebezpečné látky z roku 2006.