Možnosti léčby centrální spánkové apnoe (CSA) | ResMed Ceska Republika

Možnosti léčby centrální spánkové apnoe

Léčba pacientů s CSA, kteří často pociťují méně symptomů nebo jiné příznaky než pacienti s OSA, může být náročná. Adaptivní servoventilace poskytovaná přístrojem AirCurve 10 CS PaceWave je vhodnou volbou pro léčbu většiny těchto pacientů.*

Jak častá je centrální spánková apnoe?

ikona

3,5 % pacientů s obstrukční spánkovou apnoe trpí komplexní spánkovou apnoe (CompSA)1

ikona

Až 45 % pacientů užívajících opioidy pro chronickou bolest trpí centrální spánkovou apnoe nebo komplexní spánkovou apnoe2

ikona

5 až 12 % pacientů s ischemickou a hemoragickou mrtvicí a tranzitorní ischemickou atakou trpí primárně centrální apnoe3

Možnosti léčby centrální spánkové apnoe

Kontinuální pozitivní přetlak v dýchacích cestách nebo automatický přetlak v dýchacích cestách (CPAP/APAP) se často používá jako léčba prvního záměru, ale zkušenosti ukazují, že CPAP/APAP trvale nekontroluje apnoe ani nezlepšuje symptomy. V důsledku toho zůstávají někteří pacienti léčení CPAP/APAP symptomatickými. To zvyšuje riziko nedodržení léčebných postupů a pravděpodobnost, že budou vyžadovat vícenásobné zásahy náročné na zdroje.

Adaptivní servoventilace* je vždy vhodnou volbou pro léčbu těchto pacientů, ať už jako primární léčba, nebo po neúspěšném pokusu s jinými druhy léčby pozitivním přetlakem v dýchacích cestách (PAP).

Adaptivní servoventilace: osvědčené řešení pro CSA

ASV je forma léčby PAP, která poskytuje automatickou tlakovou podporu a exspirační pozitivní tlak v dýchacích cestách. ASV pomáhá léčit obstrukční i centrální respirační příhody a udržuje adekvátní ventilaci v reakci na měnící se potřeby pacientů.

asv-proven-solution-for-CSA-ResMed

Ve srovnání s jinými formami léčby PAP nabízí ASV významné výhody při léčbě centrální poruchy dýchání ve spánku.* To bylo prokázáno v mnoha klinických studiích u různých typů pacientů.

Reference:

*Léčba ASV je kontraindikována u pacientů s chronickým, symptomatickým srdečním selháním (NYHA 2-4) se sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF ≤ 45 %) a středně těžkou až těžkou převládající centrální spánkovou apnoe.

  1. Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009.
  2. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.
  3. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.