Výzkum v oblasti poruchy dýchání ve spánku (SDB) | ResMed Ceska Republika

Výzkum poruch dýchání ve spánku (SDB)

Rozšiřující se soubor vědeckých důkazů jasně ukazuje, že poruchy dýchání ve spánku (SDB) mají hluboký negativní dopad na veřejné zdraví.

Prostřednictvím svého silného partnerství s globální lékařskou komunitou se společnost ResMed zavázala:

  • Zvyšovat povědomí o nebezpečí neléčených SDB
  • K podpoře probíhajícího výzkumu korelace SDB s dalšími zdravotními riziky
  • K hledání účinných klinických řešení pro zlepšení zdraví a života pacientů se SDB

ALASKA „A nationwide cLAimS data laKe for sleep Apnea (Národní zdroj dat pro spánkovou apnoe)“

Rozsáhlá analýza francouzské národní zdravotnické databáze (SNDS*), která zkoumala profily pacientů a adherenci k PAP u téměř půl milionu pacientů se spánkovou apnoe během prvních tří let PAP léčby.

Výsledky studie ALASKA:
první publikace1

Alaska-studie-věk-pohlaví-komorbidita-resmed

ALASKA ukázala, že při vývoji integrovaných strategií zvládání spánkové apnoe je důležité vzít v úvahu fenotypizaci pacienta a personalizovanou péči.
Naše infografika zdůrazňuje klíčová zjištění.

Výsledky studie ALASKA:
druhá publikace2

Alaska-studie-léčba pap-výhody-resmed

Šance na přežití se zvýšila o 39 % a snížilo se riziko rozvoje srdečního selhání a hypertenze u pacientů, kteří pokračovali v léčbě PAP během prvního roku: Druhá publikace ALASKA sledovala 176 014 pacientů s PAP v databázi francouzského zdravotnického systému během 3 let.
Pro více informací si stáhněte naši infografiku.

Výzkum obstrukční spánkové apnoe

Lepší dodržování předpisů, vyšší efektivita, vyšší kvalita péče – zde jsou některé z nejnovějších výzkumů, které tyto výsledky dokládají.

Podpora výzkumu iniciovaného výzkumným pracovníkem

ResMed věří v potřebu podporovat etický, nezávislý klinický výzkum prováděný kvalifikovanými externími pracovníky.

*Système National des Données de Santé | SNDS – www.snds.gouv.fr

  1. Pépin, J.-L.; Bailly, S.; Rinder, P.; Adler, D.; Szeftel, D.; Malhotra, A.; Cistulli, P.A.; Benjafield, A.; Lavergne, F.; Josseran, A.; et al. Míra ukončení léčby CPAP podle fenotypu OSA: Francouzská celostátní databázová analýza. J. Clin. Med. 2021, 10, 936. https://doi.org/10.3390/jcm10050936. Retrospektivní analýza 480 000 dospělých pacientů s léčbou CPAP zahájenou od roku 2015 do konce roku 2016, identifikovaných ve francouzské databázi zdravotních pojišťoven a sledovaných do konce roku 2019
  2. Pépin JL, et al. Relationship between CPAP termination and all-cause mortality: a French nationwide database analysis, CHEST (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.chest.2022.02.013. Retrospective analysis of 176 014 adult patients identified in the French health insurance claims database, who started PAP therapy between January 2015 and December 2016 and were followed up for 3 years