Stuide FACE | Výzkum ASV | ResMed Ceska Republika

Studie FACE

FACE-studie-ResMed

Studie FACE je francouzská a belgická prospektivní multicentrická observační studie, která poskytne dlouhodobé údaje o morbiditě a mortalitě pacientů se srdečním selháním (HFrEF i HFpEF) užívajících ASV. Dosud bylo ve 30 centrech zařazeno přes 400 pacientů. Od května 2015 je nábor omezen na pacienty s HFpEF s cílem 300 chronických pacientů s HFpEF.

Výsledky průběžných dat

FACE-studie-průběžná data-resmed

 

Průběžné údaje z FACE potvrzují tato zjištění1 a poskytují některé pozitivní poznatky o HFpEF:

  • Prospektivní skupina FACE měla za cíl poskytnout reálná data o prognóze pacientů se srdečním selháním s CSA léčených ASV. Tato prozatímní analýza poskytuje některá dlouhodobá data o morbiditě a mortalitě 391 pacientů se srdečním selháním (HFrEF, HFmrEF nebo HFpEF), kteří jsou způsobilí k léčbě ASV a následnému dvouletému sledování.
  • Těžká hypoxémie (vysoká T90) během spánku je silným nezávislým rizikovým faktorem pro mortalitu u pacientů se srdečním selháním (HR=12).
  • Léčba ASV byla spojena s lepší prognózou u pacientů s CHF s těžkou noční hypoxémií nebo neischemickou etiologií, zejména v podskupinách se střední nebo zachovanou LVEF, ale ne se sníženou LVEF.

 

Podpora výzkumu iniciovaného výzkumným pracovníkem

ResMed věří v potřebu podporovat etický, nezávislý klinický výzkum prováděný kvalifikovanými externími pracovníky.

 

Reference:

  1. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract – Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. Dodatek ERJ září 2017.