Výzkum CHOPN | ResMed Ceska Republika

Výzkum CHOPN

Nedávné důkazy naznačují, že léčba pomocí domácí vysokoprůtokové terapie (HFT) může být pro pacienty s hypoxemickou CHOPN přínosem1,2 a že domácí neinvazivní ventilace (NIV) může být pro pacienty s hyperkapnickou CHOPN přínosem.3,4

Výzkum domácí NIV pro CHOPN

Objevte klíčové poznatky z nedávného klinického výzkumu a jejich důsledky pro rozhodování o léčbě a výběr pacientů.1,2

Tento obsah je určen pouze pro zdravotnické pracovníky. Příslušné informace týkající se varování a bezpečnostních opatření, která je třeba vzít v úvahu před použitím výrobků a během něj, naleznete v uživatelských (a klinických) příručkách.

Reference:

  1. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online 21 May 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
  4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.