Informace týkající se použití masek ResMed se zapínáním na magnety | ResMed Ceska Republika

Aktualizované informace o maskách opatřených magnety pro uživatele masek

Poslední aktualizace: 20. listopadu, 2023

Bezpečnost pacientů je pro společnost ResMed nejvyšší prioritou a vždy se budeme řídit našimi hlavními zásadami, které staví potřeby a bezpečnost pacientů na první místo, abychom tak zaručili, že milionům lidí po celém světě, kterým poskytujeme své služby, se dostává té nejlepší péče.

Uvědomujeme si, jak důležitou úlohu sehrává správná maska při průběžné léčbě pacientů se spánkovou apnoe, CHOPN a dalšími chronickými onemocněními. V uplynulém roce jsme vedli dialog se zdravotnickými regulačními orgány, jehož cílem bylo zajistit, že budeme i nadále postupovat v souladu s nejnovějšími doporučeními týkajícími se používání magnetů v blízkosti určitých implantátů a zdravotnických prostředků.

Abychom pacientům a odborníkům ve zdravotnictví poskytli aktualizované pokyny ohledně bezpečného používání masek ResMed opatřených magnety, aktualizovali jsme v našich uživatelských příručkách části obsahující informace o kontraindikacích a varováních. Reagujeme tak na nové informace získané na základě nejnovějších doporučení regulačních orgánů, sledování zdravotnických prostředků po uvedení na trh a praktických postupů uplatňovaných v oboru, které se týkají možného magnetického rušení způsobovaného našimi maskami opatřenými magnety, pokud se ocitnou v těsné blízkosti některých implantátů nebo zdravotnických prostředků.

Další informace naleznete níže v části s odpovědmi na často kladené dotazy a pokud máte otázky týkající se vaší konkrétní situace, obraťte se na dodavatele masky nebo svého lékaře.

Masky ResMed opatřené magnety jsou vybaveny magnetickými klipy, které pacientům umožňují jednoduše a snadno připnout náhlavní soupravu k rámu masky a následně ji zase odepnout.

Týká se to i mě?

Pokud nepoužíváte masku opatřenou magnety, aktualizované kontraindikace a varování se vás netýkají.

Aktualizované kontraindikace pro používání masek ResMed opatřených magnety platí pouze v případě, že vy nebo kdokoli, kdo je s vámi při používání masky v těsném fyzickém kontaktu (např. osoba, se kterou sdílíte lůžko), máte některý z implantátů nebo zdravotnických prostředků uvedených níže.

Pokud používáte masku ResMed opatřenou magnety, měli byste se seznámit s níže uvedeným zněním aktualizovaného varování.

Aktualizované kontraindikace*

Použití masek s magnetickými součástmi je kontraindikováno v případech, kdy má pacient nebo jakákoli osoba v jeho blízkosti během používání masky v těle:

  • Aktivní lékařské implantáty interagující s magnety (např. kardiostimulátory, implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), neurostimulátory, zkraty (shunty) pro odvod mozkomíšního moku, inzulínové/infuzní pumpy)
  • Kovové implantáty/předměty obsahující feromagnetický materiál (např. aneuryzmatické svorky / prostředky pro přerušení toku, embolizační cívky, stenty, chlopenní náhrady, elektrody, implantáty pro obnovení sluchu nebo rovnováhy s implantovanými magnety, oční implantáty, kovové střepiny v oku)

Aktualizovaná varování**

Magnety masky udržujte v bezpečné vzdálenosti alespoň 150 mm od implantátů nebo zdravotnických prostředků, na které by mohlo mít působení magnetického pole negativní vliv. Toto varování se vztahuje na vás a na všechny další osoby v bezprostřední fyzické blízkosti vaší masky. Magnety se nacházejí v rámu a v dolních klipech náhlavní soupravy a mají intenzitu magnetického pole až 400 mT. Při nošení se spojí, a jistí tak nasazenou masku, ale během spánku se mohou nechtěně rozpojit.

Implantáty či zdravotnické prostředky, včetně těch, které jsou uvedeny v rámci kontraindikací, mohou být nepříznivě ovlivněny, pokud změní svou funkci pod vlivem vnějšího magnetického pole nebo obsahují feromagnetické materiály, které jsou přitahovány či odpuzovány magnetickým polem (některé kovové implantáty, např. kontaktní čočky s obsahem kovu, zubní implantáty, kovové kraniální destičky, šrouby, kryty vrtaných otvorů a kostní náhrady). Informace o možných nežádoucích účincích magnetických polí získáte od svého lékaře a výrobce implantátu či jiného zdravotnického prostředku.

Upozorňujeme, že ne všechny modely nebo varianty zdravotnických prostředků uvedených v kontraindikacích jsou rušeny vnějším magnetickým polem. Pokud si nejste jisti, zda implantát či zdravotnický prostředek spadá mezi kontraindikované prostředky, nebo pokud potřebujete další informace o možných nežádoucích účincích magnetického pole u konkrétního implantátu či zdravotnického prostředku, obraťte se na svého lékaře.

Které masky ResMed obsahují magnety?

Na níže uvedených odkazech naleznete podrobnější informace o jednotlivých maskách ResMed opatřených magnetickými klipy.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých zemích lišit.

Odpovědi na často kladené dotazy určené pro uživatele masek

Masky ResMed opatřené magnety jsou bezpečné, pokud jsou používány v souladu s aktualizovaným návodem k použití obsahujícím aktualizované kontraindikace a varování.

V některých maskách ResMed se používají magnety, které uživatelům poskytují jednoduchý a snadný způsob připnutí náhlavní soupravy k rámu masky a její následné odepnutí. To může být praktické zejména u uživatelů se zdravotním postižením včetně pacientů se sníženou zručností nebo poškozením zraku.

Jako feromagnetické označujeme materiály, které jsou ovlivňovány magnetickým polem (magnetické pole je např. přitahuje či odpuzuje).Feromagnetické materiály jsou obvykle vyrobeny ze železa, kobaltu, niklu nebo z některých slitin těchto prvků.

Ne všechny lékařské implantáty uvedené v kontraindikacích jsou vyrobeny z feromagnetických materiálů. Pokud si nejste jisti, zda implantát či zdravotnický prostředek spadá mezi kontraindikované prostředky, nebo pokud potřebujete další informace o možných nežádoucích účincích magnetického pole u konkrétního implantátu či zdravotnického prostředku, obraťte se na svého lékaře.

Masku opatřenou magnety nahraďte včas maskou bez magnetů. O výběru jiného typu masky se informujte u dodavatele masek.

Upozorňujeme, že společnost ResMed poskytne dodavateli vaší masky pro účely výměny u kontraindikovaných pacientů masku bez magnetů. Pokud není alternativní maska k dispozici, poraďte se o dalším postupu léčby se svým lékařem.

Pokud si nejste jisti, zda implantát či zdravotnický prostředek spadá mezi kontraindikované prostředky, nebo pokud potřebujete další informace o možných nežádoucích účincích magnetického pole u konkrétního implantátu či zdravotnického prostředku, obraťte se na svého lékaře.

O výběru jiného typu masky (bez magnetů) se informujte u dodavatele masek. Upozorňujeme, že společnost ResMed poskytne dodavateli vaší masky pro účely výměny u kontraindikovaných pacientů masku bez magnetů.

Kontaktujte nás

Máte-li dotazy, pochybnosti či zájem o podrobnější informace, obraťte se prosím na svého lékaře či dodavatele masek.

Chcete-li kontaktovat společnost ResMed, navštivte prosím naši kontaktní stránku.

Relevantní informace týkající se varování a opatření, která je třeba vzít v úvahu před a během používání produktů, naleznete v uživatelských příručkách.

*Kontraindikace: podmínky, za kterých se maska nesmí používat.

**Varování: identifikuje možné nebezpečí a poskytuje informace o tom, jak masku bezpečně používat.