Objevte účel, poslání a vizi ResMed | ResMed Ceska Republika

Náš účel, poslání a vize

Naším cílem je inspirovat a dodávat energii světu prostřednictvím lepšího zdraví.

Naše poslání

Stovkám milionů lidí pomáháme lépe spát, lépe dýchat a žít delší, šťastnější a kvalitnější život daleko od nemocnice.

Vše, co ve společnosti ResMed děláme – zdravotnické prostředky, které navrhujeme a vyrábíme, softwarová řešení, která poskytujeme, kultura, kterou umožňujeme a rozšiřujeme, a obchodní etika, integrita a péče o životní prostředí, s nimiž podnikáme – je zaměřeno na cíl pomáhat zlepšovat životy lidí ve více než 140 zemích.

Potřeby lidí v oblasti chronických onemocnění a plicní medicíny jsou neuvěřitelné; Naším cílem je sloužit:

  • Více než 936 milionům lidí trpících spánkovou apnoe;
  • Více než 800 milionům lidí trpích nespavostí;
  • Více než 480 milionům lidí žijících s CHOPN;
  • Více než 330 milionům lidí žijících s astmatem a
  • Nespočetu dalších, kteří se spoléhají na různé služby mimonemocniční péče, lékařské i jiné, aby mohli žít zdravě a spokojeně, nejlépe v pohodlí svého domova.

Zlepšení lidských životů

Rodina s otcem, matkou a dvěma dětmi u krbu během večera opéká marshmallows

Náš tým více než 10 000 zaměstnanců ResMed má pozitivní dopad na miliony životů ve více než 140 zemích. Prostřednictvím inovativních digitálních řešení je naším cílem do roku 2025 změnit životy 250 milionů lidí. Umožněním lepší péče zlepšujeme kvalitu života, snižujeme dopad chronických onemocnění a snižujeme náklady pro spotřebitele a systémy zdravotní péče ve více než 140 zemích.

– 20,5 milionů přístrojů připojitelných ke cloudu
– Více než 156 milionů životů se změnilo za posledních 12 měsíců
– Více než 14,5 miliardy nocí zdravotního spánku a respiračních dat
– Více než 7,5 milionů uživatelů CPAP se zaregistrovalo do služby myAir

Naše snaha inovovat

Naše komplexní softwarové platformy pro mimonemocniční aplikace podporují profesionály a pečovatele, kteří pomáhají lidem zůstat zdraví v domácím prostředí nebo pečovatelském zařízení podle jejich výběru.

mozek s nervovými spoji

7–8 % reinvestováno do výzkumu a vývoje

rozsvícená žárovka

více než 9 500 patentů a návrhů

Naši lidé

Jsme odhodláni budovat a podporovat výjimečnou kulturu sounáležitosti, inkluze a rozmanitosti, kde každý zaměstnanec společnosti ResMed odvádí svou nejlepší práci, aby pomohl milionům lidí žít zdravější a kvalitnější život.