Záruční informace o produktech | ResMed Ceska Republika

Informace o záruce ResMed

Hledáte informace o záruce ResMed na masku, přístroj CPAP nebo jiné produkty ResMed? Podrobnosti naleznete níže nebo se v případě otázek ohledně záruky ResMed obraťte na náš tým zákaznických služeb.

Omezená záruka

Společnost ResMed Ltd (dále jen „ResMed“) zaručuje, že produkt ResMed bude bez závad materiálu a provedení od data nákupu po dobu uvedenou níže.

Produkt Záruční doba
  • Systémy masek (včetně rámu masky, polštářku, náhlavní soupravy a hadic) – s výjimkou přístrojů na jedno použití
  • Flexibilní prstové snímače tepu
  • Komora zvlhčovače (jednorázové)
90 dní
  • Baterie pro použití v interních a externích bateriových systémech ResMed
6 měsíců
  • Klipové snímače tepu na prstech
  • Datové moduly dvouúrovňového a CPAP přístroje
  • Oxymetry a adaptéry CPAP a dvouúrovňových přístrojů
  • Zvlhčovač* a komora zvlhčovače (opakovaně použitelné)
  • Přístroj pro kontrolu titrace
1 rok
  • CPAP, dvouúrovňové a ventilační přístroje (včetně externích napájecích jednotek)
  • Příslušenství k baterii*
  • Přenosné diagnostické / screeningové přístroje
2 roky

*Záruční doba se může u příslušenství lišit.

Záruční opravy smí provádět pouze společnost ResMed nebo autorizovaný partner společnosti ResMed.

Společnost ResMed nenese v rámci této záruky odpovědnost za jakoukoli změnu barvy, ke které může časem dojít, ani za jakékoli škody způsobené domácími mazlíčky nebo za jakoukoli následnou ztrátu vyplývající z jakékoli vady.

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby na pomůcky Narval a 12 měsíců na veškeré příslušenství dodávané s pomůckami.

Aby byla záruka dodržena, musí být obě dlahy se spojovacími tyčemi, sádrové modely a modely zákusu vráceny společnosti ResMed.

Tato záruka bude neplatná, pokud:

– pomůcka nebo příslušenství Narval byly upraveny neakreditovaným technikem společnosti ResMed nebo jinou třetí stranou,

– pomůcka nebo příslušenství Narval nebyly používány v souladu s návodem k použití a/nebo,

– během záruční doby jste podstoupili u zubaře úpravy nebo jiné restorativní zákroky.

Tato záruka je nepřenosná. Pokud produkt selže za podmínek normálního používání, společnost ResMed podle svého uvážení opraví nebo vymění vadný produkt nebo kteroukoli z jeho součástí.

Tato omezená záruka se nevztahuje na: a) jakékoli škody způsobené v důsledku nesprávného použití, zneužití, úpravy nebo změny produktu; b) opravy provedené jakoukoli servisní organizací, která k provádění takových oprav nebyla výslovně pověřena společností ResMed; a c) jakékoli poškození nebo kontaminaci způsobenou cigaretou, dýmkou, doutníkem nebo jiným kouřem; a d) jakékoli jiné přístroje a jakékoli masky nebo příslušenství.

Záruka je neplatná na produkt prodaný nebo přeprodaný mimo oblast původního nákupu. Záruční nároky na vadný výrobek musí uplatnit první spotřebitel v místě nákupu. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní vyjádřené nebo předpokládané záruky, včetně jakékoli předpokládané záruky prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Některé regiony nebo státy neumožňují omezení délky předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.