ResMed používá komplexní systém environmentálního managementu s certifikací ISO 14001:2015 | ResMed Ceska Republika

Systém environmentálního managementu

Liparské gejzíry při západu slunce

ResMed používá komplexní systém environmentálního managementu s certifikací ISO 14001:2015 v našem výrobním a produktovém kampusu v Sydney. Systém environmentálního managementu byl zaveden za účelem systematického snižování dopadů souvisejících s životním prostředím a zajištění souladu s platnou místní a mezinárodní legislativou v oblasti životního prostředí ovlivňující naše provozy a sledování všech environmentálních rizik, příležitostí, aspektů a dopadů.

Certifikace ISO 14001

Rozšiřujeme přijetí norem ISO 14001 na další hlavní výrobní závody.
V této fázi jsme spokojeni s tím, že náš systém řízení kvality s naší snahou o zeštíhlování výroby a neustálé zlepšování přináší environmentální zlepšení způsobem, který je efektivní a integrovaný s naší hlavní činností.