Integrita v práci | ResMed Ceska Republika

Etika a shoda s příslušnými předpisy

Ve společnosti ResMed jsou poctivost a etika každodenní součástí práce. Neexistuje žádná alternativa k etickému chování a integritě. Je to sine qua non – nepostradatelný prvek každého podnikání.

„Společnost ResMed se zavázala udržovat účinný program shody v souladu s platnými zákony, předpisy a průmyslovými směrnicemi.

Náš program dodržování předpisů, který vytvořilo naše vlastní představenstvo ve spolupráci s vrcholovým managementem ResMed, poskytuje zaměstnancům jasné poradenství, vzdělávání a školení, aby se mohli vhodně orientovat v dnešním stále složitějším zdravotnickém prostředí.“

Jim Ellis | Vedoucí pro dodržování shody s příslušnými předpisy

Jim Ellis - Vedoucí pro dodržování shody s příslušnými předpisy

Globální kodex obchodního chování a etiky

Tyto standardy jsou podrobně popsány v Kodexu obchodního chování a etiky společnosti ResMed. Náš Globální kodex obchodního chování a etiky a další příslušné zásady a postupy se vztahují na každého, kdo podniká pro společnost ResMed a její provozní společnosti.

Kodex obchodního chování a etiky v jiných jazycích: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.

 

Interakce s odborníky ve zdravotnictví

ResMed aplikuje zásady pro interakce s odborníky ve zdravotnictví, které poskytují konkrétní pokyny našim zaměstnancům o přijatelných obchodních postupech při interakci se zdravotníky. Zásady společnosti ResMed jsou v souladu s ustanoveními uvedenými v následujícím etickém kodexu obchodní asociace pro zdravotnické prostředky:

AdvaMed-Etický kodex
MesTech-Europe
APAC-MED
MecoMed

Zeptejte se a vyjádřete obavy ohledně shody s příslušnými předpisy

Zodpovězení otázek a obav ohledně shody s příslušnými předpisy je nejvyšší prioritou a tyto dotazy bereme velmi vážně. Společnost záležitost neprodleně prošetří a v případě potřeby přijme disciplinární opatření a zavede opatření k nápravě a zamezení podobného jednání.

  • Corporate Compliance Office: Dotazy nebo připomínky lze zasílat přímo oddělení Corporate Compliance Office prostřednictvím následujícího e-mailu: EUcorporatecompliance@resmed.com.
  • Horká linka pro etiku a shodu s předpisy: Horká linka pro etiku je nástroj, jehož prostřednictvím mohou jednotlivci hlásit obavy ze skutečného nebo potenciálního pochybení. Je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, v případě potřeby i s překladateli. Pokud to místní zákony umožňují, můžete se rozhodnout podat anonymní oznámení. Veškeré informace obdržené prostřednictvím horké linky budou považovány za důvěrné v rozsahu možném a povoleném zákonem.

Chcete-li odeslat hlášení skrz horkou linku, můžete použít následující metody:

  • Podejte hlášení online po přihlášení na resmed.ethicspoint.com.
  • Zavolejte na bezplatnou telefonní linku:
Country Access Number
Belgium Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-800-100-10

At the English prompt dial 800-620-6934

Czech Republic International Toll-Free Service (ITFS)

From an outside line dial the ITFS number for your location 800-142-256

Denmark Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 800-100-10

At the English prompt dial 800-620-6934

France Global Inbound Services (GIS)

From an outside line dial the GIS number for your location 0805-54-24-96

Finland Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0800 418643

At the English prompt dial 800-620-6934

Germany Global Inbound Services (GIS)

From an outside line dial the GIS number for your location 0800-7243503

Greece Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 00-800-1311

At the English prompt dial 800-620-6934

Italy Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 800-172-444

At the English prompt dial 800-620-6934

Ireland Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 00-800-222-55288 (UIFN) /  1-800-550-000

At the English prompt dial 800-620-6934

Netherlands Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0800-022-9111

At the English prompt dial 800-620-6934

Norway Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 800-190-11 / 800-199-11 (US Military Bases)

At the English prompt dial 800-620-6934

Poland Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-0-800-111-1111

At the English prompt dial 800-620-6934

Portugal Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 800-800-128

At the English prompt dial 800-620-6934

South Africa Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-800-99-0123

At the English prompt dial 800-620-6934

Spain Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 900-99-0011

At the English prompt dial 800-620-6934

Sweden Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 020-799-111

At the English prompt dial 800-620-6934

Switzerland Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-800-890011

At the English prompt dial 800-620-6934

Ukraine Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-800-502-886

At the English prompt dial 800-620-6934

United Arab Emirates Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 8000-021 / 8000-555-66 (du) / 8000-061 (Military-USO and cellular)

At the English prompt dial 800-620-6934

United Kingdom Direct Access

From an outside line dial the direct access number for your location 0-800-89-0011

At the English prompt dial 800-620-6934

Důvěrnost

V závislosti na zemi, ve které působíme, zveřejňujeme naše interakce se zdravotnickými odborníky a organizacemi, abychom splňovali místní požadavky.

Globální kodex ResMed pro chování třetích stran

Společnost ResMed se věnuje podnikání podle nejvyšších standardů obchodní etiky. Náš globální kodex chování třetích stran stanoví očekávání společnosti ResMed pro distributory, obchodní partnery, dodavatele, poradce a další třetí strany, které registrují, propagují a prodávají produkty a služby společnosti ResMed nebo jinak komunikují s vládními úředníky, odborníky ve zdravotnictví nebo jinými osobami v zastoupení nebo napřímo pro ResMed.

Other languages: Español中文日本語한국어DeutschFrançaisMalayहिंदी.