Ochrana osobních údajů | ResMed Ceska Republika

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů může být kdykoli aktualizováno. Každé oznámení o ochraně osobních údajů uvádí datum jeho poslední aktualizace. Budeme vás informovat, pokud provedeme podstatné změny tohoto „Oznámení o ochraně osobních údajů“.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na https://www.resmed.cz/. Pokud používáte jiné produkty a služby ResMed, váš vztah s námi se bude řídit samostatnými upozorněními na ochranu osobních údajů pro každý z nich.

Pro účely tohoto oznámení „vy“ a „váš“ označují osobu, která používá https://www.resmed.cz/, „my“ a „naše“ odkazují na ResMed.

Společnost ResMed musí zajistit, aby byla v souladu s požadavky stanovenými v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a v případě potřeby s místními zákony na ochranu údajů. Vaše osobní údaje musí být zpracovávány a chráněny v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Toto oznámení poskytuje informace o vašich právech a našich postupech v souvislosti s ochranou soukromí. Uvedená práva a postupy upravují, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Toto jsou informace, které s vámi chce společnost ResMed sdílet.

Osobní údaje shromážděné společností ResMed a účely tohoto shromažďování

Když si prohlížíte web https://www.resmed.cz/, společnost ResMed shromažďuje některé vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií. Chcete-li se dozvědět více o používání uvedených údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií, prostudujte si naše zásady používání souborů cookie.

Když si jako zdravotnický pracovník vytvoříte svůj účet na https://www.resmed.cz/ a poté se přihlásíte k uvedenému účtu, abyste získali přístup k naší dokumentaci, společnost ResMed shromažďuje následující osobní údaje:

Identifikační údaje: Jméno a příjmení, země/oblasti;

Profesionální údaje: e-mailová adresa, název vaší společnosti;

Údaje o připojení: heslo.

Použití uvedených osobních údajů je nezbytné k vytvoření, udržování a správě vašeho účtu na https://www.resmed.cz/ a tím vám umožní přístup k naší dokumentaci. Je tedy zapotřebí pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou, pokud souhlasíte se všeobecnými podmínkami a službou na registrační stránce vašeho https://www.resmed.cz/ účtu.

Když si vytvoříte svůj účet, ResMed shromáždí vaši e-mailovou adresu, kterou použijete jako přístupový identifikátor na https://www.resmed.cz/.

Použití vaší profesní e-mailové adresy v tomto rámci je odůvodněno oprávněným zájmem společnosti ResMed udržovat obchodní vztahy se svými zákazníky a mít možnost je informovat o produktech a službách, které by je mohly zajímat.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, ResMed shromažďuje následující osobní údaje:

Identifikační údaje: e-mailová adresa.

Použití uvedených osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom vám mohli zasílat pravidelné tipy související s léčbou spánkové apnoe a/nebo respiračních onemocnění, jejichž cílem je zlepšit vaše zkušenosti s léčbou a zjednodušit váš život. Je to odůvodněno souhlasem, který dáváte společnosti ResMed kliknutím na zaškrtávací políčka v kontaktním formuláři.

Když vyplníte formulář pro kontaktování zákaznického servisu ResMed, ResMed shromažďuje následující osobní údaje:

Jste-li zdravotnický pracovník nebo perspektivní odborník:

Identifikační údaje: jméno, příjmení;

Profesionální údaje: e-mailová adresa, pracovní pozice;

Informace, které můžete sdílet v poli „zpráva“ vaší žádosti: identifikační údaje, profesní informace, soukromé informace atd.

Použití uvedených osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Je proto legitimní, aby společnost ResMed odpovídala zdravotnickým pracovníkům, kteří mají zájem klást společnosti ResMed další otázky. Při vyplňování kontaktního formuláře shromažďuje společnost ResMed vaši e-mailovou adresu, aby mohla odpovědět na vaši otázku prostřednictvím vaší e-mailové adresy. Společnost ResMed vám však také může zaslat další informace o svých produktech a službách prostřednictvím vašeho profesního e-mailu. Použití vaší profesionální e-mailové adresy v tomto rámci je odůvodněno souhlasem, který jste dali společnosti ResMed k zasílání newsletteru.

Pokud jste pacient nebo potenciální zákazník:

Identifikační údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa.

Informace, které můžete sdílet v poli „zpráva“ vaší žádosti: identifikační údaje, zdravotní údaje, soukromé informace atd.

Použití těchto osobních údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli odpovědět na váš požadavek. Protože můžete sdílet zdravotní údaje – citlivé údaje – v poli „zpráva“ kontaktního formuláře, je nutné, aby společnost ResMed získala váš souhlas, než odpoví na vaši žádost. Proto jste nad tlačítkem „odeslat“ informováni, že „kliknutím na „odeslat“ souhlasíte také se zpracováním vašich zdravotních údajů společností ResMed za účelem zodpovězení vaší žádosti.

Při vyplňování kontaktního formuláře shromažďuje společnost ResMed vaši e-mailovou adresu, aby mohla odpovědět na vaši otázku prostřednictvím vaší e-mailové adresy. Společnost ResMed vám však také může zaslat další informace o léčbě spánkové apnoe a/nebo léčbě respiračních onemocnění přímo do vaší e-mailové schránky. Použití vaší e-mailové adresy v tomto rámci je však odůvodněno souhlasem, který dáváte společnosti ResMed kliknutím na zaškrtávací políčka v kontaktním formuláři. Když kliknete na ReCaptcha „Nejsem robot“, budou některé vaše osobní údaje shromažďovány a sdíleny se společností Google. Za účelem adekvátního zabezpečení webových formulářů ResMed proti zneužití a spamu se společnost ResMed rozhodla používat službu Google ReCaptcha. Kontroluje, že údaje zadané do formulářů ResMed skutečně zadal člověk, a nikoli automatický program. Aby toho bylo dosaženo, ReCaptcha analyzuje vaše chování zpracováním vašich osobních údajů, konkrétně vaší IP adresy, délky vaší přítomnosti na webu, pohybů myši atd.

Osoby odpovědné za shromažďování a používání vašich osobních údajů ve společnosti ResMed

Subjekt společnosti ResMed odpovědný za vaše osobní údaje se nazývá „správce údajů“. Každý subjekt ResMed jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), který radí a podporuje správce údajů, aby zajistil, že vaše osobní údaje náležitě chrání. Správcem vašich osobních údajů je následující subjekt ResMed:

ResMed (UK) Ltd., společnost s ručením omezeným registrovaná v Anglii (registrační číslo 02863553) se sídlem 96 Jubilee Avenue, Milton Park, Abingdon Oxfordshire, Spojené království, OX14 4RW (+44 [0] 1235 862 997.

DPO: Bureau du délégué à la protection des données, Parc Technologique de Lyon, 292 Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex – Francie, +33 426 100 200, privacy[at]resmed.eu.

Doba uchovávání vašich osobních údajů

ResMed ukládá vaše osobní údaje (kromě údajů shromážděných prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií) v závislosti na účelu shromažďování:

– Požadavky na kontakt: Společnost ResMed bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro Povolené účely ve zvláštní složce e-mailové schránky zákaznického servisu společnosti ResMed před smazáním;

– Nároky: pokud je požadavek z kontaktního formuláře identifikován jako reklamace, bude poté uložen v našem systému managementu kvality po dobu 15 let, abychom mohli sledovat, jak jsme na něj odpověděli;

– Zasílání e-mailem: ResMed bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu 3 let od našeho posledního kontaktu.

Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie nebo podobných technologií budou uloženy v souladu s obdobími stanovenými v našich zásadách používání souborů cookie.

Sdílení vašich osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme. Sdílíme je pouze tak, jak je uvedeno v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů, v rozsahu povoleném příslušným zákonem.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

– S jakýmkoli subjektem nebo pobočkou ResMed a jakoukoli společností, kterou tato společnost drží nebo ovládá;

– Pokud jsou všechny nebo některé činnosti ResMed převedeny na jiný subjekt v rámci fúze, převodu aktiv nebo jinak;

– Kontrolovaným a bezpečným způsobem, s třetími stranami, náš e-mailový nástroj (Dot Digital), náš poskytovatel hostingu (AWS), náš systém řízení kvality (Trackwise), naše řízení vztahů se zákazníky (Salesforce). Uvedení zpracovatelé jsou smluvně zavázáni chránit vaše osobní údaje a používat je pouze k poskytování služeb, o jejichž poskytnutí je společnost ResMed jako první požádala;

– Jsme-li vázáni zákonem nebo;

– Je-li to zapotřebí pro účely v rámci soudního řízení nebo pro výkon nebo obranu práva uznaného zákonem.

Přenos vašich osobních údajů mimo EU

Společnost ResMed bude upřednostňovat použití vašich osobních údajů na území členského státu Evropské unie nebo jakékoli jiné země, o které Evropská komise prohlásila, že má odpovídající úroveň ochrany osobních údajů ve světle svého vnitrostátního práva nebo ratifikovaného mezinárodního práva. konvence.

Jak je však uvedeno v části 4 výše, společnost ResMed může sdílet vaše osobní údaje s některými svými subjekty se sídlem mimo EU za účelem správy nároků a se svými externími poskytovateli služeb, společností Sparta Systems, protože se stará o údržbu našeho systému řízení jakosti (Trackwise ) a Google LLC jako ResMed používá svou službu ReCaptcha

Společnost ResMed zdůrazňuje, že uvedený přístup je možný pouze v případě, že jsou implementována vhodná ochranná opatření, která zajistí, že přenos bude v souladu s předpisy o ochraně údajů. Proto zavádíme všechna vhodná ochranná opatření (například standardní smluvní doložky Evropské komise, certifikace Google Privacy Shield), abychom zajistili, že jakýkoli přenos osobních údajů poskytovatelům služeb mimo EU bude v souladu s předpisy o ochraně údajů.

Zabezpečení dat ve společnosti ResMed

K ochraně vašich údajů a v souladu s aktuálními zákony na ochranu údajů používáme různá opatření pro zabezpečení a ochranu soukromí.

Společnost ResMed také zkontrolovala, že vaše osobní údaje shromážděné na https://www.resmed.cz/ budou hostovány v zabezpečeném hostingovém centru v Evropě zpracovateli, kteří byli vybráni s velkou péčí a kteří jednají pouze podle pokynů společnosti ResMed.

Navzdory bezpečnostním opatřením, která přijímáme, musíte mít na paměti, že není možné zaručit absolutní úroveň zabezpečení dat zasílaných přes internet. Pokud obdržíme potvrzení, že vaše osobní údaje byly hacknuty, budeme dodržovat příslušná zákonná ustanovení týkající se oznamování narušení dat.

Vaše práva ve světle toho, jak ResMed používá vaše osobní údaje

Máte práva ke svým osobním údajům.

Nejprve můžete uplatnit své právo na přístup, které zahrnuje právo na informace, abyste porozuměli tomu, jak společnost ResMed zpracovává vaše osobní údaje, a také právo dát pokyn společnosti ResMed, aby vám poskytla kopii osobních údajů, které uchováváme.

Můžete nám také dát pokyn, abychom za určitých podmínek vymazali osobní údaje, které uchováváme ve výše popsaných systémech; jedná se o právo na výmaz osobních údajů.

Můžete nám dát pokyn, abychom opravili vaše osobní údaje, pokud zjistíte, že jsou nesprávné; toto je vaše právo na opravu vašich osobních údajů.

V určitých případech nám můžete dát pokyn, abychom omezili způsob, jakým používáme vaše osobní údaje; jedná se o právo na omezení zpracování osobních údajů.

Za určitých podmínek můžete také vznést námitku používání vašich osobních údajů společností ResMed; jedná se o právo vznést námitku proti zpracování.

Můžete také kdykoli vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro marketingové účely, a to tak, že se budete řídit pokyny k odhlášení v každém marketingovém e-mailu, který vám zašleme.

Konečně máte právo dát pokyn společnosti ResMed, aby převedla vaše osobní údaje k vám nebo aby je přenesla přímo k jinému poskytovateli služeb. Jedná se o právo na přenositelnost osobních údajů.

Pokud žijete ve Francii, můžete také definovat pokyny, co se stane s vašimi osobními údaji po vaší smrti.

Ohledně práv, která nemůžete sami uplatnit, napište prosím týmu pro ochranu údajů ResMed na adresu privacy[at]resmed.eu. Poté neprodleně zpracujeme vaši žádost o uplatnění práv a v každém případě vás budeme informovat o všech krocích přijatých po vaší žádosti do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.

Vezměte prosím na vědomí, že některé zákonné povinnosti mohou omezit vaši žádost o výkon práv. V takovém případě vás o tom budeme průběžně informovat.

Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo pokud si všimnete porušení konkrétních místních zákonů na ochranu údajů, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů v zemi vašeho bydliště, vašem pracovišti nebo v zemi, kde porušení se považuje za spáchané.