AirFit N20 nosní maska | ResMed Ceska Republika

AirFit™ N20

Nosní maska pro léčbu přetlakem

  • Nosní: AirFit N20
  • AirFit-N20-nosní-CPAP-maska-her-resmed
  • AirFit-N20
Nosní: AirFit N20
Nosní: AirFit N20
AirFit-N20-nosní-CPAP-maska-her-resmed
AirFit-N20

AirFit™ N20

Nosní maska pro léčbu přetlakem

Nosní maska navržená tak, aby poskytovala šetrnou, účinnou a spolehlivou léčbu¹, i když se ve spánku pohybujete. Maska AirFit N20 je jemná k pokožce, snadno se nasazuje a pohodlně se nosí¹. Verze „For Her“ je speciálně navržena pro ženy.

Maska obsahuje magnety, které mohou interferovat s některými implantáty nebo lékařskými přístroji. Přečtěte si uživatelskou příručku pro kompletní informace, včetně kontraindikací a varování.

Snadné usazení díky technologii InfinitySeal

Snadné usazení díky technologii InfinitySeal

V nedávné mezinárodní studii bylo prokázáno, že polštářek Airfit N20 InfinitySeal vyhovuje 99,4 % všech obličejů.2

Bez ohledu na tvar nebo velikost obličeje se silikonový polštářek díky jedinečnému tvarování přizpůsobí vašemu profilu. Pohodlně se s vámi pohybuje po celou noc a poskytuje bezpečné uchycení a pohodlné utěsnění přizpůsobené vašim terapeutickým potřebám.

 

Testována a upřednostňováno pacienty

Testováno a upřednostňováno pacienty

AirFit N20 byla důkladně testována a navržena tak, aby vám poskytla co nejlepší zážitek z léčby, a je osvědčenou volbou z hlediska pohodlí a snadného používání.
V nedávné studii považovalo 88 % pacientů masku AirFit N20 za pohodlnější a snadněji použitelnou než současnou vedoucí nosní masku na trhu.¹
Kombinace jejích funkcí přináší komplexně lepší zážitek z nošení masky – 92 % pacientů uvedlo, že dávají přednost nošení AirFit N20 před současnou špičkovou nosní maskou na trhu.²

Naše řada AirFit N20 for Her

Naše řada AirFit N20 for Her

Tato řada určená výhradně ženám byla speciálně navržena tak, aby každé ženě poskytla masku na míru, která lépe odpovídá jejím jedinečným rysům obličeje a přizpůsobuje se způsobu spánku.

Videa s návody k použití

Jak se maska AirFit N20 nasazuje?

Jak se maska AirFit N20 skládá/rozkládá?

Jak mám masku AirFit N20 udržovat/čistit?

Máte zájem prozkoumat další možnosti masek?

Jak se vašim pacientům spí? Čeho si cení? Naše kategorie masek vám pomohou vybrat masku, která odpovídá jejich potřebám a preferencím.

Minimalistické masky
ResMed-minimalistické-CPAP-masky
Aktivní masky
ResMed-aktivní-CPAP-masky
Univerzální masky
ResMed-univerzální-fit-CPAP-masky

Příslušné informace týkající se varování a bezpečnostních opatření, která je třeba zvážit před použitím výrobku a během něj, naleznete v uživatelské příručce.

Kontraindikace

Masky s magnetickými součástmi jsou kontraindikovány pro použití u pacientů, kteří nebo u kohokoli, kdo je s nimi v těsném fyzickém kontaktu během používání masky, mají:

  • Aktivní lékařské implantáty, které interagují s magnety (např. kardiostimulátory, implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), neurostimulátory, zkraty mozkomíšního moku, inzulínové/infuzní pumpy).
  • Kovové implantáty/předměty obsahující feromagnetický materiál (tj. klipy/zařízení pro přerušení toku aneuryzmat, embolické cívky, stenty, chlopně, elektrody, implantáty pro obnovení sluchu nebo rovnováhy s implantovanými magnety, oční implantáty, kovové střepy v oku).

Varování

Magnety masky udržujte v bezpečné vzdálenosti nejméně 150 mm od implantátů nebo lékařských přístrojů, které by mohly být negativně ovlivněny magnetickým rušením. Toto upozornění se vztahuje na vás nebo na kohokoli, kdo je v těsném fyzickém kontaktu s maskou. Magnety se nacházejí v rámu a ve spodních klipech náhlavní soupravy a mají intenzitu magnetického pole až 400 mT. Při nošení se spojují a zajišťují masku, ale během spánku se mohou neúmyslně odpojit. Implantáty/zdravotnické prostředky, včetně těch, které jsou uvedeny v rámci kontraindikací, mohou být nepříznivě ovlivněny, pokud změní svou funkci pod vlivem vnějšího magnetického pole nebo obsahují feromagnetické materiály, které magnetické pole přitahují/odpuzují (některé kovové implantáty, např. kontaktní čočky s kovem, zubní implantáty, kovové lebeční destičky, šrouby, kryty otvorů pro vrtání a kostní náhrady). Informace o možných nežádoucích účincích magnetických polí získáte od svého lékaře a výrobce implantátu / jiného zdravotnického prostředku.

Reference:

  1. Interní studie společnosti ResMed provedená mezi 23. 11. 2015 a 21. 12. 2015 na 24 stávajících pacientech společnosti ResMed, která porovnávala masku AirFit N20 s vedoucím modelem na trhu ; ID A3695085.
  2. Interní studie společnosti ResMed provedená mezi 23. 11. 2015 a 21. 12. 2015 na 24 stávajících pacientech společnosti ResMed, která porovnávala masku AirFit N20 s vedoucím modelem na trhu; ID A3768073.
  3. AirTouch N20 uživatelská příručka, ResMed Pty Ltd 2019. ID A46705

Poslední aktualizace obsahu: 10/2023.