Celoobličejová maska AirFit F20 k přístrojům pro léčbu spánkové apnoe a plicní ventilaci | ResMed Ceska Republika
  • Celoobličejová: AirFit F20
  • AirFit-F20-kompaktní-celoobličejová-maska-her-resmed
  • airfit-f20
Celoobličejová: AirFit F20
Celoobličejová: AirFit F20
AirFit-F20-kompaktní-celoobličejová-maska-her-resmed
airfit-f20

AirFit™ F20

Celoobličejová maska

Celoobličejová maska s pružným, dobře padnoucím rámem a polštářkem pro pohodlnou léčbu i při vysokém tlaku¹,²,. Maska AirFit F20 se snadno používá a dobře těsní¹. Verze „for Her“ je speciálně navržena pro ženy.

Maska obsahuje magnety, které mohou interferovat s některými implantáty nebo lékařskými přístroji. Viz uživatelská příručka pro kompletní informace, včetně kontraindikací a varování. K dispozici je také nemagnetická maska AirFit F20, která je vhodná pro osoby vyžadující masku bez magnetů.

K dispozici je také nemagnetická maska AirFit F20, která je vhodná pro osoby vyžadující masku bez magnetů.

Snadno se přizpůsobí

Snadno se přizpůsobí

AirFit F20 byla navržena tak, aby pohodlně padla nejrůznějším tvarům a velikostem obličejů. Ve skutečnosti v evropské studii seděla maska AirFit F20 94 % pacientů¹.
Maska obsahuje komfortní prvky jako adaptivní silikonový polštářek, který má zajistit bezpečné a pohodlné utěsnění pro potřeby léčby bez ohledu na tvar nebo velikost obličeje.

Testována a upřednostňována pacienty

Maska AirFit F20 je testována, aby se pohodlně přizpůsobila různým tvarům a velikostem obličejů a poskytovala pacientům pozitivní zkušenosti, a proto by pro ně mohla být chytrou volbou.

Naše řada AirFit 20 for Her

Naše řada AirFit 20 for Her

Tato řada určená výhradně ženám byla speciálně navržena tak, aby každé ženě poskytla masku na míru, která lépe odpovídá jejím jedinečným rysům obličeje a přizpůsobí se způsobu, jakým spí.

Jak se maska AirFit F20 nasazuje?

Jak se maska AirFit F20 skládá a rozkládá?

Jak udržovat a čistit masku AirFit F20?

Máte zájem prozkoumat další možnosti masek?

Jak se vašim pacientům spí? Čeho si cení? Naše kategorie masek vám pomohou vybrat masku, která odpovídá jejich spánkovým potřebám a preferencím.

Minimalistické masky
ResMed-minimalistické-CPAP-masky
Aktivní masky
ResMed-aktivní-CPAP-masky
Univerzální masky
ResMed-univerzální-fit-CPAP-masky

Příslušné informace týkající se varování a bezpečnostních opatření, která je třeba zvážit před použitím výrobku a během něj, naleznete v uživatelské příručce.

Kontraindikace
Použití masek s magnetickými součástmi je kontraindikováno v případech, kdy má pacient nebo jakákoli osoba v jeho blízkosti během používání masky v těle:

  • Aktivní lékařské implantáty interagující s magnety (např. kardiostimulátory, implantabilní kardioverter-defibrilátory (ICD), neurostimulátory, zkraty (shunty) pro odvod mozkomíšního moku, inzulínové/infuzní pumpy)
  • Kovové implantáty/předměty obsahující feromagnetický materiál (např. aneuryzmatické svorky / prostředky pro přerušení toku, embolizační cívky, stenty, chlopenní náhrady, elektrody, implantáty pro obnovení sluchu nebo rovnováhy s implantovanými magnety, oční implantáty, kovové střepiny v oku)

Varování
Magnety masky udržujte v bezpečné vzdálenosti alespoň 150 mm od implantátů nebo zdravotnických prostředků, na které by mohlo mít působení magnetického pole negativní vliv. Toto varování se vztahuje na vás a na všechny další osoby v bezprostřední fyzické blízkosti vaší masky. Magnety se nacházejí v rámu a v dolních klipech náhlavní soupravy a mají intenzitu magnetického pole až 400 mT. Při nošení se spojí, a jistí tak nasazenou masku, ale během spánku se mohou nechtěně rozpojit. Implantáty či zdravotnické prostředky, včetně těch, které jsou uvedeny v rámci kontraindikací, mohou být nepříznivě ovlivněny, pokud změní svou funkci pod vlivem vnějšího magnetického pole nebo obsahují feromagnetické materiály, které jsou přitahovány či odpuzovány magnetickým polem (některé kovové implantáty, např. kontaktní čočky s obsahem kovu, zubní implantáty, kovové kraniální destičky, šrouby, kryty vrtaných otvorů a kostní náhrady). Informace o možných nežádoucích účincích magnetických polí získáte od svého lékaře a výrobce implantátu či jiného zdravotnického prostředku.

Reference:

  1. AirFit F20 je ověřena pro léčebné tlaky od 3 do 40 cm H20 – viz uživatelská příručka AirFit F20. AirFit F20 je ověřena pro léčebné tlaky od 3 do 40 cm H20 – viz uživatelská příručka AirFit F20.
  2. ResMed studie 39 pacientů zaměřená na to, jak jim maska sedí, provedená v roce 2015. Údaje v souboru; ID A3830701. Masku AirFit F20 mají používat pacienti s hmotností vyšší než 30 kg. Viz uživatelská příručka k masce AirFit F20.
  3. AirFit F20 je ověřena pro léčebné tlaky od 3 do 40 cm H20 – viz uživatelská příručka AirFit F20.
  4. Interní studie společnosti ResMed provedená mezi 26. 4. 2016 a 27. 5. 2016 na 22 stávajících pacientech ResMed, která porovnávala vedoucí masku na trhu s maskou AirFit F20. Předběžná studie pacientů – údaje ve spisu; ID A3810791.

Poslední aktualizace obsahu: 10/2023.