Oblíbené ()

Sledování léčby neinvazivní přetlakovou ventilací v počáteční fázi

  • Kontinuální popř. intermitentní monitorování transkutánního tlaku oxidu uhličitého tcpCO2
  • Monitorování dechové frekvence pacienta
  • Je dýchání pacienta synchronní s dvouúrovňovou přetlakovou ventilací při provádění úprav nastavení?
  • Nedochází k paradoxnímu dýchání nebo zapojování vedlejších dýchacích svalů?
  • Analýza arteriálních krevních plynů v adekvátních intervalech pro vyhodnocení reakce na léčbu, zejména pokud neexistuje jiný způsob, jak monitorovat hodnotu paCO2
  • Hodnoty dýchacích plynů a zdravotní stav pacienta by se měly začít zlepšovat během 1–2 hodin v akutní situaci; částečné zlepšení v chronických stavech i v počáteční fázi, ale konečná reakce je vidět do 3 měsíců od nastavení léčby

 

← Parametry NIV Problémové situace během léčby →