Oblíbené ()

ResScan

Program pro titraci optimálních léčebných tlaků a správu dat dispenzarizovaných pacientů

Program pro titraci optimálních léčebných tlaků a správu dat dispenzarizovaných pacientů

ResScan je univerzální program pro správu pacientských dat kompatibilní se všemi typy stávajících přístrojů ResMed
 

  • přenos dat je zajištěn přímým propojením datovým kabelem, unikátní datovou kartou ResScan, standardní SD kartou nebo modulem ResLink
  • program zaznamenává souhrnné i detailní údaje o použití přístroje ve vysokém rozlišení a vytváří statistiky za zvolené období léčby
  • vytvořením vlastního optimálního nastavení prostředí programu docílíte jednoduché a rychlé kontroly klíčových parametrů léč  by
  • v závislosti na výsledcích vypovídajících o účinnosti léčby lze přímo z programu upravit nastavení přístroje ResMed, popřípadě nastavení upravit prostřednictvím datové karty
  • přednastavenou nebo uživatelsky konfigurovatelnou výstupní zprávu v pdf formátu lze snadno exportovat

 

Díky programu ResScan má každá spánková laboratoř k dispozici přehlednou databázi pacientů zavedených na léčbu přístrojem ResMed.

resscan home resscan summary resscan detailed