Oblíbené ()

Problémové situace během léčby neinvazivní přetlakovou ventilací

Problém

Možné příčiny a návrhy korektivních opatření

Trvalá hyperkapnie

Příliš nízká úroveň tlakové podpory (PS)
Příliš nízký dechový objem (Vt)
Příliš krátký inspirační čas (Ti)
Příliš krátký popřípadě dlouhý čas vzestupu tlaku (Rise time)
Příliš nízká záložní dechová frekvence (BR)
Reinspirace oxidu uhličitého; mrtvý prostor, např. při změně masky
Nesoulad dechové frekvence pacienta a přístroje
Příliš málo provozních hodin za den
Příliš mnoho kyslíku
Nadměrná dávka benzodiazepinů či opiátů
Nutnost péče o dýchací cesty
(pokud probíhá aktivní léčba)

Trvalá hypoxémie

Příliš krátký inspirační čas (Ti)
Příliš nízký exspirační tlak (EPAP)
Příliš krátký čas vzestupu tlaku (Rise time)
Příliš nízká záložní dechová frekvence (BR)
Nedostatečná dodávka suplementárního kyslíku
Nutnost péče o dýchací cesty, vyloučení plicní atelektázy
(pokud probíhá aktivní léčba)

AHI > 15

Zvyšte EPAP nebo minimální inspirační čas (Ti min)
Snižte citlivost ukončení inspiria (Cyklus)
Snižte čas vzestupu tlaku (Rise time)
Použijte funkci AutoEPAP pokud je na Vašem zařízení dostupná!

AI > 5 zvyšte EPAP

V případě potřeby zvažte autoadaptivní servoventilaci

Hypokapnie

Příliš velký dechový objem (Vt), pokuste se snížit úroveň tlakové podpory (PS)
Hodnota záložní dechové frekvence (BR) je příliš vysoká

Pacient má pocit nedostatku vzduchu

Nedostatečný IPAP
Nedostatečná tlaková podpora (PS)
Příliš dlouhý čas vzestupu tlaku (Rise time)
Hyperventilační reakce
Velký únik vzduchu z masky

Nesoulad nádechu pacienta a ventilátoru

Příliš dlouhý inspirační čas (Ti min)
Spontánní nádech pacienta je příliš slabý pro přechod do IPAP
Upravte citlivost spuštění inspiria (trigger) na vyšší citlivost a zkontrolujte účinnost
Pacient používá nosní masku, ale dýchá ústy; vyměňte za celoobličejovou masku
Jiné nesprávné úpravy nastavení

Flatulence/Meteorismus

Opatrně snižujte tlak IPAP, případně EPAP
Zkuste použít celoobličejovou masku nebo pásek na fixaci brady
Zajistěte dýchání nosem (zprůchodnění nosu)
Pokud má pacient zavedenou sondu PEG, odvzdušněte ji
Ověřte správnou polohu

← Sledování léčby Informace o léčbě →