Oblíbené ()

Léčba respirační insuficience neinvazivní přetlakovou ventilací

Neinvazivní přetlaková ventilace umožňuje zajištění mechanické podpory dýchání na standardním lůžkovém oddělení, jednotkách intenzivní péče, odděleních akutní péče i v domácím prostředí pacienta.

Neinvazivní přetlaková ventilace není život zachraňující metodou, ale poskytuje účinnou podporu vybraným pacientům s respiračním selháním.

Neinvazivní přetlaková ventilace může být limitována potřebou vyšších ventilačních objemů, popřípadě jiným akutním onemocněním.

Neinvazivní přetlaková ventilace snižuje počet dní hospitalizace, šetří náklady a zlepšuje kvalitu života pacienta. U některých skupin pacientů prokazatelně prodlužuje dobu přežití.

Neinvazivní přetlaková ventilace umožňuje pacientovi verbální komunikaci.

Neinvazivní přetlaková ventilace by měla být součástí doporučených postupů orgánové podpory více než doposud.

Respirační insuficience

Respirační insuficience je neschopnost respiračního systému zajistit adekvátní výměnu plynů z důvodu poruchy jedné nebo více funkcí respiračního systému - ventilace, distribuce, difúze i perfúze plic.

Přečtěte si více

Kontraindikace léčby neinvazivní přetlakovou ventilací

Případy kdy, není možné neinvazivní přetlakovou ventilaci použít.

Přečtěte si více

Obvyklá základní onemocnění

s respirační insuficiencí a retencí oxidu uhličitého

Přečtěte si více

Parametry NIV a jejich doporučené nastavení

Jak nastavit parametry NIV.

Přečtěte si více

Sledování léčby

Co sledovat při léčbě neinvazivní přetlakovou ventilací v počáteční fázi

Přečtěte si více

Problémové situace

Jak řešit problémové situace během léčby neinvazivní přetlakovou ventilací

Přečtěte si více

Informace o léčbě

Informace o léčbě neinvazivní přetlakovou ventilací

Přečtěte si více

Spuštění nádechu a cyklování

Přečtěte si více

Masky ResMed

Naše masky určené pro neinvazivní ventilaci

Přečtěte si více

Přístroje ResMed

Přístroje určené pro invazivní i neinvazivní ventilaci v domácím prostředí i za hospitalizace

Přečtěte si více

Kategorie neinvazivní a invazivní ventilace platné od roku 2022*

Přečtěte si více

← Vzdělání Aktuálně →