Oblíbené ()

Kontraindikace léčby neinvazivní přetlakovou ventilací

 • zástava dýchání, nutnost okamžité intubace
 • koma s GCS < 10
 • závažná hemodynamická nestabilita
 • poškození více než dvou orgánových systémů
  (u pacientů vyžadujících resuscitační péči)
 • závažné oslabení funkce hltanu
 • rozsáhlé poranění obličeje a obstrukce horních cest dýchacích
 • neléčený pneumotorax
 • zvracení pacienta, výrazná produkce sputa
 • závažné krvácení z GITu
← Respirační insuficience Obvyklá základní onemocnění →