Oblíbené ()

Informace o léčbě neinvazivní přetlakovou ventilací

Cílový únik < 24 l/min.
Vt - dechový objem Závislý na tlakové/objemové podpoře od 7 do 10 ml/kg
(optimalizace pomocí PS, EPAP a Ti min)
DF - dechová frekvence Přístroj rozpozná nejvyšší a nejnižší hodnou dechové
frekvence (klouzavý průměr 5 dechů/min.)
MV - minutová ventilace = Vt x DF Dechový objem spontánních a asistovaných dechů
za minutu
AHI - apnoe-hypopnoe index Inspirační průtok < 50 % předchozích 5 dechů
po dobu > 10 s během poslední hodiny, cíl AHI < 5
AI - apnoe index Inspirační průtok < 25 % předchozích 5 dechů
po dobu > 10 s během poslední hodiny
% Spont Trigger
(% spontánního spuštění dechového cyklu)
Dechové cykly spuštěné pacientem; např. 98 % znamená, že pacient zahájil 98 % dechových cyklů a ventilátor 2% asistovaných na základě záložní dechové frekvence
% Spont Cyklus
(% spontánní ukončení cyklus)
Pacientem spontánně ukončené inspirium; např. 36 % znamená, že pacient přerušil 36 % nádechů na základě nastavení citlivost „cyklu“, 64 % výdechových cyklů bylo zahájeno na základě Ti min nebo Ti max
SpO2 Pokud bylo měření SpO2 aktivní
← Problémové situace během léčby Spuštění nádechu a cyklování →