Analytický software pro generování hlášení Noxturnal pro Nox T3s/Nox A1s | ResMed Ceska Republika

Noxturnal

Analytický software pro přístroj Nox

Software Noxturnal nabízí analýzu při vyhodnocování ambulantních studií spánku a laboratorních on-line záznamů s videem nebo bez něj* pomocí záznamových systémů Nox. Noxturnal vylepšuje manuální hodnocení, vytváří přizpůsobené sestavy a vypočítává parametry hlášení. Poskytuje komplexní data a nabízí flexibilitu při přizpůsobování zpráv zaměřených na pacienta. Může být také propojen s nemocničními informačními systémy a umožnit tak efektivní správu údajů o pacientech.

  • noxturnal-software-aktualizace-NoxA1s
  • noxturnal-software-list signálů-resmed
  • noxturnal-software-nahrávání-video-resmed
noxturnal-software-aktualizace-NoxA1s
noxturnal-software-aktualizace-NoxA1s
noxturnal-software-list signálů-resmed
noxturnal-software-nahrávání-video-resmed

Klíčové funkce

  • Noxturnal automaticky analyzuje data studie během stahování a okamžitě zobrazí výsledky záznamu v jednoduchém a úplném zobrazení. Po dokončení analýzy studie se tyto výsledky automaticky aktualizují, takže aktualizovaná data máte vždy po ruce.
  • Pro zjednodušení procesu hodnocení pro techniky a lékaře a minimalizaci času potřebného k analýze může Noxturnal automaticky analyzovat zaznamenané signály. Podle potřeby můžete přizpůsobit a upravit protokoly automatické analýzy.
  • Díky patentovanému algoritmu může Noxturnal přeměnit kvalitní signály RIP na kalibrovaný signál toku RIP. Systém může odvodit průtok z RIP pásů vašeho pacienta a použít jej k doplnění průtokového signálu přicházejícího z jeho nosní kanyly, nebo jej použít jako náhradu, pokud váš pacient nemůže používat nosní kanylu.
  • Software Noxturnal nabízí širokou škálu funkcí, včetně standardního záznamu PSG AASM, okamžité výsledky s automatickou analýzou, kalibrované technologie RIP, smyček průtokového objemu a nové analýzy křivek Pleth. Pracovní prostor, rámec sestav a statistická pole lze přizpůsobit a lze nastavit centralizovaná nastavení pro prostředí s více uživateli.
  • Získejte přesnější AHI pomocí algoritmu Nox BodySleep, který využívá signály odvozené od Nox T3.
  • Systém hlášení Noxturnal je navržen tak, aby připomínal známé balíčky pro zpracování textu, takže je pro vás snazší vytvářet, upravovat a přizpůsobovat zprávy o spánku. Pro větší flexibilitu můžete také vytvořit vlastní statistická pole.
  • Aplikace Noxturnal nabízí ovládání u lůžka s biokalibrací, kontrolami impedance, kontrolou kvality signálu a zobrazením „živých tras (live traces)“ pro Nox A1s.

 

Další informace o našich diagnostických přístrojích

Noxturnal poskytuje analýzu a hlášení pro Nox T3s (polygrafický přístroj) a Nox A1s (polysomnografický přístroj), oba věnované studiím spánku.

Jak nakupovat

Pro více informací o získání produktů ResMed kontaktujte prosím naše oddělení zákaznických služeb nebo svého místního prodejce.

 

Záruka a služby

Hledáte informace o servisu a záruce na software pro analýzu a hlášení spánku Noxturnal?
Odpovědi na své otázky najdete v našem informačním centru.

 

*On-line záznam v laboratoři s videem je možný pouze s Nox A1 (není k dispozici u Nox T3)

Relevantní informace týkající se varování a opatření, která je třeba vzít v úvahu před a během používání produktu, naleznete v uživatelských příručkách.
Tento obsah je určen pouze pro zdravotníky.