ASV Algoritmus | ResMed Ceska Republika

Jak funguje algoritmus AirCurve™ 10 CS PaceWave?

Algoritmus se synchronizuje s dechovými vzorci pacienta a napodobuje vzor přirozeného dýchání, čímž podporuje pohodlí, bezpečnost* a harmonii.

Minutová ventilace

Od července 2019 je PaceWave jediným adaptivním servoventilačním zařízením, které se zaměřuje na pacientovu vlastní nedávnou minutovou ventilaci.

 • Algoritmus PaceWave vypočítává dechové parametry (frekvence, tvar dechové vlny, dechový objem) s rozlišením zlomku sekundy na základě tříminutového klouzavého průměru, aby bylo možné vypočítat vlastní minutovou ventilaci pacienta.
 • Cílová hodnota je automaticky nastavena na 90 % průměrné minutové ventilace pacienta, aby se zabránilo nadměrné ventilaci.
 • PaceWave porovnává aktuální minutovou ventilaci pacienta s cílovou minutovou ventilací a rychle a přesně reaguje na změny minutové ventilace.
 • Tlaková podpora se zvýší, když minutová ventilace klesne pod cílovou hodnotu, a sníží se na minimální úroveň nastavenou lékařem, když minutová ventilace překročí cílovou hodnotu.
Minutová ventilace

Mapování dechových fází

PaceWave analyzuje 13 bodů každého dechu a přesně monitoruje a upravuje svou odezvu tak, aby pacientovi poskytoval komfortní zážitek.

 • Díky algoritmu mapování dechové fáze s vysokým rozlišením (13 bodů na dech) PaceWave přesně monitoruje změny minutové ventilace, která závisí na dechové frekvenci a způsobu dýchání.
 • Algoritmus PaceWave se přesně a rychle přizpůsobuje potřebám pacienta.
 • Efektivní synchronizace s vlastními dechovými vzorci pacienta se podílí na komfortu terapie.
 • Systém PaceWave se neustále učí na základě jedinečného dechového vzorce každého pacienta.
 • Tvar vlny Easy-Breathe napodobuje tvar přirozeného dýchání a podpora tlaku je synchronizována se spontánním dýcháním pacienta. To zajišťuje pohodlí, které podporuje přijetí terapie pacientem.
 • Tlaková podpora je synchronizována se spontánním dýcháním pacienta a přizpůsobena minutové ventilaci, aby bylo dosaženo cílového tlaku. To poskytuje pohodlí, které podporuje přijetí terapie pacientem.
Mapování dechových fází

ASV a režim ASVauto

AirCurve 10 CS PaceWave má dva režimy: ASV a ASVAuto. Zajišťuje účinnou léčbu stabilizací horních cest dýchacích a dodáváním konstantního expiračního tlaku.

 • Režim ASV: expirační pozitivní tlak v dýchacích cestách se titruje a nastavuje ručně na začátku léčby.
 • Režim ASVAuto: expirační pozitivní tlak v dýchacích cestách se automaticky nastavuje v reakci na prediktivní známky obstrukce horních cest dýchacích (apnoe, omezení průtoku a chrápání). Automatický expirační pozitivní tlak v dýchacích cestách reaguje na obstrukční příznaky a stabilizuje horní cesty dýchací.
ASV a režim ASVauto

AirCurve 10 CS PaceWave

Přístroj AirCurve 10 CS PaceWave je navržen tak, aby stabilizoval dýchání pacienta. Toho je dosaženo prostřednictvím:

ikona

Variabilní podpory inspiračního tlaku

ikona 2

Konstantního a nastavitelného expiračního přetlaku v dýchacích cestách (EPAP)

ikona 3

Podpory dýchání synchronizované s dýcháním pacienta

Zjistěte více o našem řešení ASV*

Je navrženo tak, aby poskytovalo individuální terapii pro pacienty s centrální spánkovou apnoí a s obstrukční spánkovou apnoí nebo bez ní.

AirCurve 10 CS PaceWave

Reference:

Léčba ASV je kontraindikována u pacientů s chronickým symptomatickým srdečním selháním (NYHA 2-4) se sníženou ejekční frakcí levé komory (LVEF ≤ 45 %) a středně těžkou až těžkou převažující centrální spánkovou apnoe.