Oblíbené ()

Systémy pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku

Spánková apnoe může být závažná život ohrožující nemoc. Poslední výzkumy ukazují, že chrápání a apnoe jsou spojeny s několika závažnými souběžnými chorobnými stavy. Neléčená spánková apnoe, může přispívat k zvýšenému riziku hypertenze, diabetu, kardiovaskulárních chorob, CMP, obezity a deprese.

Pro prvotní screening slouží přístroj ApneaLink Air od společnosti ResMed, která se řadí k absolutní špičce mezi firmami zabývajícími se problematikou diagnostiky a léčby spánkové apnoe. Tato diagnostická metoda je převážně určena pro kardiologické, diabetologické a interní ambulance tak i ordinace ORL. Toto vyšetření je zařazeno v číselníku výkonů VZP:

DOMÁCÍ MĚŘENÍ FLOW A SATURACE KYSLÍKU
Kód: 25260
Plně hrazeno zdravotní pojišťovnou odbornostem: 001, 101, 103, 107, 205, 209, 701
Úhrada: 701 bodů

Přístroje pro limitovanou polygrafii a polysomnografii Nox od společnosti Nox Medical patří ke světové špičce v diagnostice spánkové apnoe. Tyto diagnostické systémy jsou převážně určeny pro specializovaná spánková centra neurologických, plicních, kardiologických, psychiatrických nebo ORL klinik.

 

Screening spánkové apnoe

 

Limitovaná polygrafie

 

Polysomnografie

 
 
← Poruchy spánku Léčba →