Oblíbené ()

Respirační insuficience

Respirační insuficience je neschopnost respiračního systému zajistit adekvátní výměnu plynů z důvodu poruchy jedné nebo více funkcí respiračního systému - ventilace, distribuce, difúze i perfúze plic. Následkem je parciální respirační insuficience I. typu - hypoxemická nebo globální respirační insuficience II. typu hypoxemicko-hyperkapnická nejčastěji vznikající z důvodu hypoventilace a typická pro chronické stavy, např. CHOPN.

Příznaky hypoventilace

Noční:

 • neklidný noční spánek
 • noční děsy
 • noční pocení
 • spánková apnoe
 • ranní bolest hlavy a ospalost

Denní:

 • únava přes den a nadměrná spavost
 • poruchy paměti a koncentrace
 • zhoršení tolerance vůči stresu
 • tachypnoe a tachykardie
 • cyanóza, dyspnoe a zapojení pomocných dýchacích svalů
 • anxióza, agitovanost, porucha vědomí
 • zvýšená náchylnost k infekcím

Obecné:

 • hodnota PaO2 < 8 kPa a/nebo PaCO2 > 6 kPa
 • hodnota noční SpO2 minimálně 20 % doby < 90 %, nejnižší hodnota < 85 %
 • zvýšená hodnota tcpCO2 a/nebo etCO2 celou noc (> 7 až 8 kPa)
 • tcpCO2 = transkutánní měření parciálního tlaku CO2

Nálezy hodnot v arteriální krvi v případě respiračního selhání

  Akutní respičaní selhání Chronické respirační selhání Akutní dekompenzace
chronického respiračního selhání
PaCO2 > 6 kPa > 6 kPa > 6 kPa
Pao2 < 8 kPa < 8 kPa < 8 kPa
pH < 7,35 7,36 - 7,44 < 7,35
Base excess normální zvýšený zvýšený
Bikarbonát normální zvýšený zvýšený

 

Akutní respirační selhání i akutní dekompenzace chronického respiračního selhání je indikací k neprodlenému zahájení invazivní nebo neinvazivní ventilační podpory dle stavu pacienta. U pacienta se stabilním chronickým respiračním selháním by měla být zvážena domácí neinvazivní plicní ventilace.

Kontraindikace léčby →