Oblíbené ()

Obvyklá základní onemocnění s respirační insuficiencí a retencí oxidu uhličitého

 

Chronická respirační insuficience Akutní respirační insuficience
CHOPN náhlé zhoršení CHOPN
neuromuskulární onemocnění plicní edém
hypoventilace při obezitě závažná pneumonie
kyfoskolióza plicní obstrukce
závažná ankylozující spondylartritida zhoršení neuromuskulárního onemocnění
paliativní léčba dušnosti fáze exacerbace intersticiálního plicního procesu
fáze exacerbace intersticiálního plicního procesu  
← Kontraindikace léčby Parametry NIV →