Oblíbené ()

Titrace přístrojem pro podporu dýchání ve spánku

Přístroj pro podporu dýchání ve spánku je indikován ošetřujícím lékařem spánkové laboratoře vzhledem k počtu zástav dechu (apnoe, hypopnoe) během hodiny spánku. Léčba je indikována od AHI 15 (15 zástav dechu za hodinu).

Co je titrace

Titrace je proces nastavení vhodného léčebného režimu, tlaku pro odstranění dechových zástav (apnoe) a udržení průchodnosti dýchacích cest. Jednu z nejdůležitějších věcí při titraci je vybrání ideální masky (typ, velikost), která budé správně těsnit a poskytne pacientovi ideální komfort. Výběrem správné masky docílíme vyšší toleranci a učinost léčby OSA.

Existují dva druhy titrace. Během manuální online titrace se stanovuje léčebný režim a potřebný přetlak v průběhu jedné noci ve spánkovém centru. Druhý typ titrace se provádí v domácím prostředí. Délka této titrace může být různá, nedá se předem odhadnout.

Domácí titrace

Zahájení titrace

První návstěva ordinace zabere přibližně 1,5 hodiny. Bude Vám zapůjčen přístroj pro podporu dýchání ve spánku a několik druhů masek, které vyberete spolu s technikem spánkové laboratoře. Sepíšete smlouvu o výpůjčce přístroje.

Průběh titrace

Přístroj zapojíte doma do zásuvky a ponecháte ho zapojený po celou dobu titrace. Přístroj odesílá data z paměťové karty a tyto údaje používá technik pro úpravu léčebného režimu. Vše probíhá na dálku bez nutnosti navštěvovat ordinaci.

Přístroj umístěte do úrovně hlavy na pevnou podložku, nikoli do lůžka, do šuplíku nočního stolku nebo vysoko nad hlavu.

Po nasazení masky se intenzivně nadechněte a vydechněte do masky a přístroj se spustí. Pokud jej potřebujete vypnout, stiskněte tlačítko na horní straně přístroje a odepněte si hadici od masky. Po každém stisku vypínacího tlačítka uvidíte na displeji dobu použití přístroje – ukazatel za poslední použití (noc) a indikátor těsnosti masky.

Ráno po každém použití masku vytřete vlhčeným ubrouskem nebo hadříkem namočeným ve vodě s trochou tekutého mýdla.

V průběhu titrace se vyvarujte nadměrné konzumaci alkoholu. Pokud byste byl/a nachlazený/á, nahlaste to technikovi, případně titraci nezahajujte a domluvte si náhradní termín.

Technik se s Vámi každý den spojí telefonicky a budete společně probírat aktuální hodnoty z přístroje a vaše subjektivní pocity. Cílem titrace je najít správně padnoucí masku a optimální tlak k minimalizaci dechových zástav s účelem tolerance tohoto přetlaku.

Ukončení titrace

Ukončení titrace proběhne na základě telefonické domluvy s technikem. Titraci můžete před vyzváním technika ukončit na vlastní žádost z důvodu netolerance.

Před vrácením přístroje propláchněte hadici tekoucí vodou.

Schválení léčby

Po ukončení titrace požádá spánková laboratoř příslušnou zdravotní pojišťovnu o schválení přístroje a příslušenství. Vyřízení této žádosti trvá v závislosti na pojišťovně 4-6 týdnů.

Předání přístroje

Předání přístroje zajišťuje firma ResMed. Předávka proběhne v domluveném termínu. Zahrnuje zaškolení v obsluze a údržbě přístroje, podpis smlouvy o výpůjčce a trvá zhruba 45 minut. Zápůjčka přístroje od pojišťovny  je zdarma, stejně tak jako první sada příslušenství (maska, hadice, filtry, zvlhčovač).

← Stanovení diagnózy Spánkové laboratoře →