Oblíbené ()

Stanovení diagnózy spánkové apnoe (OSA)

Diagnózu spánkové apnoe (G473) stanovuje odborný lékař se specializací na poruchy spánku a spánkovou medicínu (somnolog) ve spánkovém centru nebo spánkové laboratoři. V České republice je cca 30 pracovišť zabývajících se touto problematikou a jsou nejčastěji zřizovány při odbornostech neurologie, pneumologie, kardiologie a ORL. Vyšetření je většinou plně hrazeno zdravotní pojišťovnou.

Diagnostika vychází z anamnestických údajů, na jejichž základě již může lékař získat podezření na spánkovou apnoe. Mimo příznaků spánkové apnoe také lékař zjišťuje zda kouříte, konzumujete alkohol ve večerních hodinách nebo užíváte léky, zvláště ty, které mohou zástavy dechu ve spánku zhoršovat (některé léky na spaní, především benzodiazepinového typu a léky na svalové uvolnění užívané ve večerních hodinách).

Ke stanovení denní spavosti pacienti vyplňují speciální dotazníky. V České republice se
k subjektivnímu hodnocení zvýšené denní spavosti nejvíce používá Epworthská škála spavosti. Tato škála zachycuje tendenci spát v denní době v osmi různých situacích v běžném životě za poslední týden. Jako známka nadměrné denní spavosti se považuje hodnota 10 a vyšší.

Epworthská škála spavosti (Johns, 1991), převzato (Šonka, 2004)

Tabulka Epworthská škála spavosti

Diagnostický přístroj ApneaLink Air (ResMed) pro orientační vyhledávání spánkové apnoe určený k domácímu vyšetření. Zaznamenává dýchání, poklesy okysličení krve, apnoe a hypopnoe.
Diagnostický přístroj ApneaLink Air (ResMed) pro orientační vyhledávání spánkové apnoe určený k domácímu vyšetření. Zaznamenává dýchání, poklesy okysličení krve, apnoe a hypopnoe.
Objektivní nález při fyzikálním vyšetření není u OSA specifický. U nemocných s OSA se vyskytuje obezita, zvýšené uložení tuku v oblasti krku, prodloužené a povislé měkké patro, hltanový prostor nebývá zcela prostorný a přehledný, u nejtěžších stavů je již okraj patrových oblouků zakryt jazykem.

Ke stanovení diagnózy se využívají screeningové nástroje jako např. ApneaLink Air (ResMed), které pomáhají rozpoznat pacienta se zvýšeným rizikem spánkové apnoe a umožňují vyšetření v domácím prostředí. Pacientům, u kterých existuje podezření na spánkovou apnoe, se následně doporučuje podrobnější vyšetření ve spánkové laboratoři.

Polygrafické zařízení NOX T3 pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku
Polygrafické zařízení NOX T3 pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku
Jednoduchým a většinou dostatečným vyšetřením pro potřeby diagnostiky a určení tíže OSA je polygrafické vyšetření, během kterého se zaznamenávají pouze parametry týkající se dýchání (není zde elektroencefalografie, sledování pohybů očí a elektromyografie). Při limitované noční monitoraci spánku sledujeme minimálně okysličení krve, srdeční puls, průtok vzduchu před nosem a ústy, pohyby hrudníku, pohyby břicha, polohu pacienta a přítomnost chrápání. Vzhledem k dlouhým čekacím dobám na kompletní vyšetření ve spánkových laboratořích jsou tyto jednodušší diagnostické metody poměrně často používány.

Zlatým standardem a nejpřesnějším vyšetřením je video-polysomnografie, což je současný záznam elektroencefalografie (EEG), elektromyografie (EMG) bradových svalů, očních pohybů elektrookulografií (EOG), které napomáhají k určení fáze spánku.Polysomnografický systém NOX A1 pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku
Polysomnografický systém NOX A1 pro diagnostiku poruch dýchání ve spánku
Současně jsou registrovány a nahrávány dýchací zvuky, zaznamenáváno okysličení krve, srdeční puls, průtok vzduchu před nosem a ústy, pohyby hrudníku, pohyby břicha, poloha pacienta a přítomnost chrápání. Pacient je snímán ve spánku kamerou v infračerveném osvětlení. Při polysomnografii je možnost, na rozdíl od jednodušších vyšetření, zaznamenat mikroprobouzení.

K potvrzení diagnózy OSA musí být splněny klinické příznaky, především zvýšená denní spavost při vyloučení jiné příčiny spavosti nebo lapání po dechu v průběhu spánku, opakující se buzení během spánku, neosvěživý spánek, únava v průběhu dne, zhoršení koncentrace, a vždy musí být monitorací prokázáno průměrně pět a více obstrukcí dechu (obstrukčních apnoí nebo hypopnoí) za hodinu spánku. V současné době jsou pomocí přetlakového dýchání léčeni pacienti, kteří mají 15 a více apnoe a hypopnoe (AHI - Apnoe Hypopnoe Index) nebo pacienti s hypoventilačním syndromem. Těmto pacientům je léčba hrazena zdravotními pojišťovnami.

Titrace →