Používání ozonových přístrojů s produkty ResMed | ResMed Ceska Republika

Používání ozonových přístrojů s produkty ResMed

Společnost ResMed oznámila aktualizaci omezené záruky, která může ovlivnit, zda se rozhodnete používat ozonové přístroje spolu s přístrojem a maskou ResMed. Přečtěte si prosím podrobnosti o této aktualizaci níže.

Uživatelské příručky ResMed doporučují pacientům způsob pravidelného čištění přístrojů, součástí a masek ResMed. Někteří pacienti se rozhodnou použít jiné prostředky k čištění a/nebo dezinfekci svého přístroje. Se zvýšeným používáním ozonových přístrojů společnost ResMed zjistila, že dlouhodobé a opakované používání tohoto přístroje může nakonec způsobit vnitřní poškození přístroje ResMed.

Aktualizace záruky: Omezená záruka ResMed, která je účinná pro prodej produktů ResMed od 1. února 2020 nebo později, se nevztahuje na poškození produktů ResMed způsobené používáním ozonových přístrojů.

Společnost ResMed nezaujímá stanovisko k tomu, zda byste měli používat ozonový přístroj. Toto rozhodnutí je na vás jako na pacientovi, abyste vyvážili pohodlí vzniklé používáním ozonových přístrojů a pravděpodobnost potenciálního poškození vašeho přístroje ResMed. Společnost ResMed ve svých uživatelských příručkách zdůrazňuje pokyny pro správné čištění, tyto pokyny naleznete v uživatelské příručce.

Máte-li jakékoli další otázky, neváhejte se obrátit na výrobce ozonového přístroje, který právě používáte, nebo pro lékařskou pomoc kontaktujte svého lékaře.