Oblíbené ()

Spuštění nádechu a cyklování

Pouze režimy S , ST a iVAPS

Přístroj má upravitelnou citlivost na spuštění nádechu/cyklování, aby se hladina detekce mohla optimalizovat v souladu se stavem pacienta. Za normálních okolností přístroj zahájí dech (spustí IPAP) a cykluje (ukončí IPAP a změní na EPAP), jakmile detekuje změnu průtoku u pacienta. Detekce pacientova dechu přístrojem je posílena automatickou funkcí řešení úniků ResMed VSync.

Poznámka: V režimu PAC je k dispozici pouze spuštění nádechu.

 

* spuštění inspiria (Trigger)

• velmi vysoká

• vysoká
• střední
• nízká
• velmi nízká

mimořádná citlivost

citlivé
výchozí nastavení
méně citlivé
pomalé spuštění

2,4 litrů/minutu
(vyšší než základní hodnota průtoku)
4,2 litrů/minutu
6,0 litrů/minutu
10,2 litrů/minutu
15,0 litrů/minutu

** ukončení inspiria (Cyklus)

výdechová fáze začíná, jakmile se inspirační průtok redukoval na hodnotu maximálního průtoku

 

• velmi vysoká
• vysoká
• střední
• nízká
• velmi nízká

časný nástup výdechu
citlivé
výchozí nastavení
méně citlivé
pozdní nástup výdechu

50 % maximálního průtoku
35 % maximálního průtoku
25 % maximálního průtoku
15 % maximálního průtoku
8 % maximálního průtoku

 

Dodávka suplementárního kyslíku

Pomocí přípojky kyslíku mezi ventilátorem a ventilačním okruhem - začněte s průtokem 0,5 l/min. Přípojka kyslíku k ventilátoru Stellar a Astral je umístěna na zadní straně jednotky. Maximální průtok kyslíku je 30,0 l/min.
U ventilátoru Lumis 150 s režimem iVAPS činí maximální průtok O2 4,0 l/min., v ostatních případech 15,0 l/min.

← Informace o léčbě Masky ResMed →