Oblíbené ()

Ochrana osobních údajů

Poslední aktualizace: květen 2018

ResMed CZ s. r. o., se sídlem na adrese Hvězdova 1689/2a, 140 00 Praha, jako správce vašich údajů, vás chce informovat o tom, jak zacházíme s osobními údaji, které od vás získáme.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o vašich právech a o zásadách Ochrany osobních údajů, kterými se řídíme při jejich zpracovávání. Vztahují se na vaše kontakty a transakce s námi osobně, telefonicky, e-mailem, v našich sociálních médiích nebo na našich webových stránkách, všude tam, kde najdete odkaz na toto Oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud používáte další produkty nebo služby společnosti ResMed, váš vztah s námi se může řídit dalšími oznámeními o ochraně osobních údajů.

Více informací o jednotlivých oblastech získáte kliknutím na příslušný titulek níže.

1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME O VÁS A JAK JE SHROMAŽĎUJEME?

Ve většině případů získáváme osobní údaje o vás od vás, ale v některých případech je můžeme získat také od třetích stran.

V souladu s naším Oznámením o cookies shromažďujeme také další informace o vás pomocí určitých technologií, které používají naše webové stránky a mobilní aplikace.

Více informací o shromažďování tohoto typu dat najdete v našem Oznámení o cookies.

KONCOVÍ UŽIVATELÉ NAŠICH VÝROBKŮ A SLUŽEB

V závislosti na formě vašeho kontaktu s námi a na vaší zemi trvalého pobytu shromažďujeme tyto údaje:

 • Titul, křestní jméno a příjmení
 • Datum narození a pohlaví
 • Adresa a e-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Platební údaje
 • Informace o zdravotním pojištění
 • Informace o zdravotnickém pracovníkovi včetně ošetřujících lékařů a poskytovatelů domácí péče
 • Totožnost a původ
 • Křestní jméno, příjemní a kontaktní údaje vašeho oprávněného zástupce nebo opatrovníka
 • Informace o produktech, které používáte, tj. zařízení spánkové terapie, masky atd.
 • Informace o službách, které používáte, tj. od ResMed nebo třetích stran
 • Informace o spánku, zdraví a zdravém životním stylu

Ve většině případů, kdy získáváme vaše osobní údaje, se setkáte ještě s dalším oznámením, jako např. automaticky otevíraným formulářem na našich webových stránkách, nebo formulářem ve zdravotnickém zařízení s vysvětlením, že při této příležitosti shromažďujeme vaše údaje.

Údaje o vás shromažďujeme, když:

 • Otevřete si u nás účet.
 • Jste v interakci s námi, např. když nám zavoláte, pošlete e-mail nebo navštívíte naše webové stránky a kanály sociálních médií.
 • Odešlete dotaz pomocí formuláře na stránce O nás > Napište nám
 • Objednáte se nebo navštívíte naši výdejnu zdravotnických potřeb.
 • Obdržíme informace a lékařské předpisy od pracovníků vašeho zdravotnického zařízení (podle země trvalého pobytu).
 • Přihlásíte se k odběru marketingové komunikace nebo se zúčastníte reklamních nabídek a anket.
 • Pracovník vašeho zdravotnického zařízení nám poskytne údaje ohledně vaší zdravotní péče (podle země trvalého pobytu).
 • Poskytujeme výrobky a služby jménem třetích stran, s nimiž máte uzavřený vztah, např. jménem zdravotní pojišťovny, nemocnice nebo poskytovatele domácí péče.

POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

V závislosti na způsobu interakce s námi a na zemi trvalého pobytu shromažďujeme tyto údaje:

 • Titul, křestní jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa a e-mailová adresa vašeho zdravotnického střediska
 • Kvalifikace a identifikátory odborných členství
 • Platební údaje
 • Informace o produktech ResMed, které kupujete, a službách ResMed, které využíváte.

Údaje o vás shromažďujeme, když:

 • Otevřete si účet pro užívání našich služeb.
 • Zaregistrujete se k účasti na konferencích, vzdělávacích seminářích a oborových akcích s ResMed nebo třetími stranami.
 • Najmeme vás, abyste nám poskytli nějakou službu.
 • Jste v interakci s námi, včetně setkání s našimi obchodními zástupci a účasti na školení o našich výrobcích a službách.
 • Kupujete naše výrobky.
 • Podle uplatnitelných zákonů o transparentnosti máme povinnost ohlašovat naše výdaje.

POSKYTOVATELÉ DOMÁCÍ PÉČE

V závislosti na formě kontaktu s námi a na zemi trvalého pobytu shromažďujeme tyto údaje:

 • Titul, křestní jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Obchodní název
 • Telefonní číslo
 • Podniková adresa a e-mailová adresa
 • Platební údaje
 • Údaje o pojistiteli
 • Informace o produktech ResMed, které kupujete, a službách ResMed, které využíváte.

Údaje o vás shromažďujeme, když:

 • Otevřete si účet pro naše produkty a služby.
 • Zaregistrujete se k účasti na konferencích, vzdělávacích seminářích a oborových akcích.
 • Kupujete naše výrobky.
 • Jste v interakci s námi, včetně setkání s našimi obchodními zástupci a účasti na školení o našich výrobcích a službách.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

V závislosti na formě kontaktu s námi a na zemi trvalého pobytu shromažďujeme tyto údaje:

 • Titul, křestní jméno a příjmení (včetně předchozích jmen)
 • Pohlaví
 • Státní příslušnost
 • Telefonní číslo
 • Adresa a e-mailová adresa
 • Informace o vašem zákonném právu pracovat v jurisdikci, kde se pracovní pozice nachází.
 • Kvalifikace a praxe
 • Další údaje, které poskytnete v životopise nebo během náborového procesu.

Údaje o vás shromažďujeme, když:

 • Požádáte o pracovní místo přes naše kariérní webové stránky (https://careers.resmed.com) nebo nás kontaktujete přímo.
 • Spolupracujete s pracovní agenturou.
 • Dostali jsme na vás doporučení od našeho (ResMed) kontaktu.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

KONCOVÍ UŽIVATELÉ NAŠICH VÝROBKŮ A SLUŽEB

V závislosti na formě kontaktu s námi používáme vaše osobní údaje k následujícím činnostem:

 • Vyřizování vašich žádostí o informace nebo materiály a k vytvoření, rozvoji a udržování vztahu s vámi.
 • Komunikace s vámi přes telefon, nešifrovaný e-mail a textové zprávy (SMS):
  • zpravodaje a tiskové zprávy;
  • obsah týkající se produktů, programů, služeb nebo všeobecných informací, které by vás mohly podle nás zajímat
  • relevantní a užitečné marketingové zprávy.
 • Zacílení komunikace na vás v rámci platforem sociálních médií.
 • Poskytování výrobků a služeb, jakými jsou např.
  • technická podpora
  • hodnocení spánku
  • nastavení léčby a podpora
  • roční revize léčby včetně kontroly terapie a vybavení
 • Komunikace se zdravotní pojišťovnou a poskytovateli zdravotní péče, např. abychom jim mohli poskytovat relevantní informace o výrobcích a o výsledcích vaší léčby, pokud vám doporučili naši léčbu a podporu.
 • Zajištění toho, abychom neshromažďovali údaje o dětech mladších 13 let nebo osobách jinak považovaných za nezletilé podle zákonů vaší země trvalého pobytu.
 • Provádění statistických analýz, anket a marketingových průzkumů za účelem zlepšení stávajících a vývoje nových produktů a služeb včetně zlepšování našich webových stránek.
 • Plnění našich zákonných a regulatorních povinností a povinností ohledně řízení rizik, včetně zjištění, uplatnění a obhajoby právních nároků v roli správce lékařského zařízení.

ZÁKAZNÍCI A POSKYTOVATELÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

V závislosti na způsobu interakce s námi používáme vaše osobní údaje k následujícím činnostem:

 • Vyřizování vašich žádostí o informace nebo materiály a k vytvoření, rozvoji a udržování vztahu s vámi.
 • Interakce s námi, včetně setkání s našimi obchodními zástupci a účasti na školení o našich výrobcích a službách.
 • Odesílání faktur za naše produkty a služby.
 • Při otevření účtu pro naše výrobky a služby a k návštěvě konferencí, vzdělávacích seminářů a oborových akcí.
 • Komunikace s vámi přes telefon, nešifrovaný e-mail a textové zprávy (SMS):
  • zpravodaje a tiskové zprávy;
  • obsah týkající se produktů, programů, služeb nebo všeobecných informací, které by vás mohly podle nás zajímat
  • relevantní a příhodné marketingové zprávy.
 • Když vás najmeme, abyste nám poskytli nějakou službu.
 • Plnění povinnosti ohlašovat naše výdaje podle uplatnitelných zákonů o transparentnosti.
 • Provádění statistických analýz, anket a marketingových průzkumů za účelem zlepšení stávajících a vývoje nových produktů a služeb včetně zlepšování našich webových stránek.
 • Plnění našich zákonných a regulatorních povinností a povinností ohledně řízení rizik, včetně zjištění, uplatnění a obhajoby právních nároků.

UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Vaše osobní údaje budeme používat k následujícím činnostem:

 • Posouzení vaší vhodnosti pro pracovní pozici, o kterou se ucházíte.
 • Ověření referencí.
 • Komunikace s vámi o vaší žádosti.
 • Plnění našich zákonných a regulatorních povinností a povinností ohledně řízení rizik, včetně zjištění, uplatnění a obhajoby právních nároků.

3. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • Využíváme několik různých kontrolních systémů k zajištění bezpečnosti a ochrany vašich údajů a dodržení uplatnitelných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Navzdory zavedeným bezpečnostním opatřením si však musíte uvědomit, že není možné zaručit absolutní bezpečnost informací posílaných přes internet.
 • Pokud zjistíme, že u vašich osobních údajů došlo k narušení bezpečnosti osobních údajů, budeme postupovat podle zákonů o oznamování případu narušení bezpečnosti osobních údajů.
 • Vynaložíme přiměřené úsilí na zajištění toho, aby byly shromažďovány pouze informace, které jsou nezbytně nutné ke splnění účelů popsaných v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje neprodáváme ani nepronajímáme. Vaše osobní údaje sdílíme pouze v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů a v rozsahu povoleném uplatnitelnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kteroukoli přidruženou společností nebo pobočkou společnosti ResMed a s kteroukoli společností ve vlastnictví nebo s většinovým podílem společnosti ResMed.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v případě, že dojde k převodu částečné nebo celé části podniku ResMed na jiný subjekt formou fúze, prodeje jeho majetku nebo jinak.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet tehdy, vyžadují-li to po nás právní předpisy.

Pokud jste konečným uživatelem našich výrobků a služeb, můžeme vaše osobní údaje sdílet s vaším poskytovatelem zdravotní péče.

Pokud jste uchazečem o zaměstnání a ucházeli jste se o pracovní pozici ve společnosti ResMed prostřednictvím personální agentury, můžeme sdílet osobní údaje, které jste nám zpřístupnili, s touto personální agenturou.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v omezených případech kontrolovaným a zabezpečeným způsobem s externími zpracovateli dat a poskytovali služeb, které jsme najali k poskytování určitých aspektů našich služeb naším jménem. Tito zpracovatelé dat a poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni uchovávat vaše osobní údaje v důvěrnosti a používat vaše osobní údaje výhradně k účelu poskytování služeb, ke kterým jsme je najali. Vaše osobní údaje nesmějí používat k žádným jiným účelům. Externí zpracovatele dat a poskytovatele služeb používáme pro:

 • zpracovávání a hostování dat
 • marketing
 • jiná plnění (včetně zásilek a plateb)
 • technickou podporu
 • nábor

5. KDE JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE V SOUČASNOSTI HOSTOVÁNY A ZPRACOVÁVÁNY?

Za účelem poskytování našich výrobků a služeb budeme případně muset získat přístup k vašim osobním údajům z míst nebo je přenést do míst mimo jurisdikci, ve které jste je poskytli. To může znamenat přenos vašich osobních údajů z místa na území Evropského hospodářského prostoru (EHP) mimo území EHP nebo z místa mimo území EHP do místa na území EHP. Přečtěte si prosím část „S kým sdílíme vaše osobní údaje“, kde najdete více podrobností o tom, jak mohou být vaše osobní údaje sdíleny se subjekty společnosti ResMed a externími poskytovateli služeb.

Pokud získáme přístup k vašim osobním údajům z míst mimo území EHP nebo je přeneseme do míst mimo EHP, zavedeme náležitá opatření, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny a zabezpečeny v souladu s uplatnitelnými zákony na ochranu osobních údajů. Subjekty společnosti ResMed, které sdílejí a zpracovávají osobní údaje, uplatňují Standardní smluvní doložky EU.

Tam, kde naši externí poskytovatelé služeb (v rámci poskytování služeb naší společnosti) zpracovávají osobní údaje mimo území EHP, naše písemná dohoda s nimi bude zahrnovat náležitá opatření (většinou standardní smluvní doložky).

Pokud jsou údaje zpracovávány v zemi mimo EHP, Evropská komise má pravomoc určit, zda tato země poskytuje dostačující úroveň ochrany osobních údajů. Ve vztahu ke Kanadě spoléháme na rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti.

6. NA JAKÉM ZÁKLADĚ POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje používáme na následujícím základě:

 • Plnění smlouvy, např. poskytování výrobků a služeb, které jste si zakoupili.
 • Zjištění, uplatňování a obhajoba právních nároků nebo soudních řízení.
 • Plnění zákonné a regulatorní povinnosti.
 • Oprávněné podnikatelské účely.
 • S vaším souhlasem.

7. JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho:

 • jak nám to nařizují zákony o uchovávání lékařských dat a finančních záznamů;
 • dokud poběží promlčecí lhůta pro podání žaloby;
 • jak to nařizují dobré podnikatelské praktiky;
 • jak je to nutné pro podnikatelské účely společnosti ResMed.

8. JAKÁ MÁTE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údaje a jiné uplatnitelné zákony na ochranu osobních údajů poskytují subjektům údajů určitá práva.

Máte právo požádat o informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme a jak je zpracováváme. V souladu s uplatnitelnými právními předpisy na ochranu osobních údajů máte také právo:

 • Nechat údaje opravit nebo vymazat;
 • Omezit naše zpracovávání osobních údajů;
 • Zastavit neoprávněné přenosy vašich osobních údajů třetí straně; a v některých případech;
 • Nechat přenést své osobní údaje jiné organizaci.

Můžete mít také právo podat stížnost s ohledem na zpracovávání vašich osobních údajů společností ResMed u místního dozorčího úřadu.

Pokud podáte námitku proti zpracovávání svých osobních údajů nebo pokud jste poskytli souhlas se zpracováváním, ale později jste se rozhodli jej odvolat, budeme tuto volbu respektovat v souladu s našimi zákonnými povinnostmi.

Vaše námitka (nebo odvolání předchozích souhlasů) však může znamenat, že nebudeme moci provádět činnosti nezbytné ke splnění výše uvedených účelů (viz „Jak používáme vaše osobní údaje“). Potenciálně také nebudete moci využít služeb a produktů, které nabízíme.

Upozorňujeme, že i po vašem rozhodnutí odvolat svůj souhlas budeme případně moci i nadále zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu, jak to vyžadují nebo jinak povolují právní předpisy, a to zejména v souvislosti s uplatňováním a obhajobou našich zákonných práv nebo plněním našich zákonných a regulatorních povinností.
Musíme zajistit, aby vaše osobní údaje byly vždy přesné a aktuální. Proto nás prosím informujte o veškerých změnách svých osobních údajů e-mailem na privacy@resmed.eu.

Vaše práva nejsou absolutní a vaši žádost je posoudíme.

Pokud máte u nás otevřený účet, můžete některé požadavky ohledně osobních údajů realizovat sami, např. aktualizaci nebo opravu svých osobních údajů v uživatelském profilu na našich webových stránkách. Popřípadě nám můžete zaslat žádost e-mailem na privacy@resmed.eu.

9. OSOBNÍ ÚDAJE OD DĚTÍ

Osobní údaje od dětí vědomě neshromažďujeme. Naše webové stránky a služby nejsou určeny nebo směřovány dětem. Pokud jste mladší 13 let nebo jste jinak považováni za nezletilou osobu podle zákona vaší země trvalého bydliště, nikdy a nijak nepoužívejte naše webové stránky ani služby.

Pokud rodič nebo zákonný opatrovník zjistí, že nám jeho nebo její dítě poskytlo osobní údaje bez náležitého souhlasu, kontaktujte nás prosím e-mailem na

 

Pokud zjistíme, že uživatelem je nezletilá osoba, která nám poskytla osobní údaje, vymažeme tyto osobní údaje z databáze.

← Novinky