Oblíbené ()

Druhy spánkové apnoe

Existují tři hlavní druhy spánkové apnoe:

 • obstrukční spánková apnoe (OSA)
 • centrální spánková apnoe (CSA)
 • smíšená spánková apnoe

Obstrukční spánková apnoe (OSA)

Obstrukční spánková apnoe se vyskytuje nejčastěji, představuje 84 % případů diagnostikované spánkové apnoe.1

Ve většině případů obstrukční spánkové apnoe přestane vzduch proudit do plic z důvodu blokace (uzavření) horních cest dýchacích - tedy v nose nebo v hrdle.

Otevřené dýchací cesty během spánku

Svaly jazyka a měkkého patra udržují horní cesty dýchací otevřené během spánku.

Zúžení horních dýchacích cest

Když tyto svaly ochabnou, dochází k zúžení horních cest dýchacích, což může způsobit chrápání a dýchací potíže.

Vznik OSA

Když tyto svaly ochabnou úplně, a dochází k uzavření horních cest dýchacích a k zástavám dechu po dobu nejméně 10 sekund, mluvíme o OSA.

Horní cesty dýchací mohou být uzavřeny z těchto příčin:

 • Svaly se během spánku příliš uvolní, čímž zamezí dostatečnému průchodu vzduchu
 • Tuková tkáň v oblasti krku zúžuje dýchací cesty
 • Zanícené mandle nebo jiný dočasný důvod
 • Anatomické příčiny jako je tvar nosu, krku nebo čelisti

Centrální spánková apnoe (CSA)

Centrální spánková apnoe (CSA) se vyskytuje méně často1 než obstrukční spánková apnoe a může být způsobena určitými druhy léčiv užívanými pro zvládání bolesti, jako jsou opioidy, nebo také srdečním selháním nebo onemocněním či poraněním mozku, jako např.:

 • mrtvice
 • nádor mozku
 • virová infekce mozku
 • chronické respirační onemocnění

V případech CSA jsou dýchací cesty otevřené, ale vzduch přestane proudit do plic, protože nedochází k dýchacímu úsilí. Stává se to obvykle proto, že je přerušena komunikace mezi mozkem a zbytkem těla, takže se zastavuje automatická činnost dýchání.

Osoby trpící CSA často nechrápou, takže jejich problém může procházet bez povšimnutí.

U případů srdečního selhání se CSA vyskytuje velmi často, až u 1 pacienta ze 4.2 U těchto pacientů dochází ke specifickému vzorci dýchání, známému jako Cheyne-Stokesovo dýchání (CSR).

Lidé s CSR mají abnormální cyklický vzorec dýchání, kdy se střídá hlubší a někdy rychlejší dýchání s dočasným přerušením dýchání (apnoí).

Společně jsou centrální spánková apnoe a Cheyne-Stokesovo dýchání známy jako CSA-CSR a objevují se u 30 až 50 % lidí se srdečním selháním.1

Smíšená spánková apnoe

Jedná se o kombinaci OSA (uzavření či překážka v horních cestách dýchacích) a CSA (žádné dýchací úsilí). Váš lékař vám může o tomto typu spánkové apnoe povědět více.

Pokud máte podezření, že trpíte některým druhem spánkové apnoe, obraťte se na svého lékaře.

Reference

01 Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnoea syndrome: is it a unique clinical syndrome? Sleep 2006;29(9):1203-9

02 Bitter T. et al, Eur. J of Heart F. 2009

← Co je spánková apnoe? Běžné příznaky spánkové apnoe →