Oblíbené ()

Cesta pacienta se spánkovou apnoe: od indikace k léčbě

  Anamnéza
  Screening (dotazníky, ApneaLink)
  Diagnóza (polygrafie/polysomnografie)
  Vyšetření v ORL ambulanci
  Titrace a předepsání léčby
  Schválení léčby zdravotní pojišťovnou
  Předání přístroje a zahájení léčby
  Léčba přístrojem na podporu dýchání ve spánku
  Kontrola zdravotního stavu a obměna příslušenství

  • Masku, hadici a filtry každých 12 měsíců
  • Zvlhčovač každých 24 měsíců
  • Přístroj každých 7 let
sipka dolu  
← Spánkové laboratoře