Oblíbené ()

Často kladené otázky

Ohledně léčby

 

Je pro mě těžké usnout, když používám léčebný přístroj. Můžete mi pomoci?

Léčebný režim ve vašem přístroji by měl být nastaven dle relevantních uživatelských pokynů a měl by být schválen lékařem nebo spánkovým specialistou, se kterým můžete zvážit následující řešení:

 • Nastavení funkce „Náběh“ ve vašem přístroji: Tato funkce je určena pro zpříjemnění začátku léčby a je dostupná ve všech režimech. V průběhu doby náběhu se tlak postupně zvyšuje z nižšího, příjemnějšího počátečního tlaku na předepsaný léčebný tlak po dobu maximálně 45 minut. Znamená to, že váš přístroj bude delší dobu dosahovat předepsaného tlaku a vy získáte více času pro pohodlné usnutí.
 • Nastavení funkce „EPR“ ve vašem přístroji: Funkce EPR (tlaková úleva při výdechu) je určena ke zpříjemnění terapie udržováním optimální léčby pro pacienta v průběhu nádechu a snižováním dodávaného tlaku masky při výdechu. Vydechování tak může být mnohem přirozenější a pohodlnější.

Mějte na mysli, že zvykání si na léčbu u většiny pacientů nějakou dobu trvá. Nošení masky přes den, například při dívání se na televizi, vám může při zvykání pomoci. Buďte sami se sebou trpěliví.

Pokud nepříjemnosti při používání léčebného přístroje přetrvávají, kontaktujte vašeho poskytovatele péče.

Pociťuji vyschlost v krku nebo nazální kongesci při používání přístoje. Jaké mám možnosti?

Zkuste použít zvlhčovač. Používání přístroje pro léčbu spánkové apnoe může někdy vést k vysychání a překrvení hrdla, nosu a úst. Je to způsobeno tím, že proud vzduchu vytvářený přístrojem je často větší než ten, na který je vaše tělo zvyklé při vlastním zvlhčování. Zvlhčovače a vyhřívané hadice pomohou zvýšit hladinu vlhkosti ve vzduchu, který vdechujete, což může zmírnit symptomy a zvýšit pohodlí terapie.

Promluvte si s vaším lékařem o nazálním dekongestantu. Pokud máte nosní alergie a pocit překrvení, můžete v noci dýchat ústy. Přitom dochází
k vysychání hrdla i úst a může to negativně ovlivnit vaši léčbu spánkové apnoe. Nazální dekongestant nebo antihistamin by mohly napomoci zmírnění tohoto problému.

Také můžete zkusit použít popruh pod bradu. Pokud máte pocit suché sliznice v nose a ústech v průběhu vaší léčby spánkové apnoe, může to být způsobeno otevíráním úst ve spánku. Popruh pod bradu by mohl tento problém vyřešit, protože pomáhá udržet vaše ústa během spánku zavřená.

Promluvte si s vaším lékařem o přechodu na celoobličejovou masku. Chronické nosní alergie nebo jiné problémy jako odchylka přepážky mohou vaše dýchání nosem zhoršit. Celoobličejová maska, která zajistí, že se vám dostane řádné léčby, ať už dýcháte nosem nebo ústy, by mohla být řešením.

 

Ohledně přístroje

 

Kam mám umístit svůj přístroj?

Svůj přístroj byste měli umístit na stabilní noční stolek. Během používání by se neměl nacházet v zásuvce stolku nebo na podlaze. Ujistěte se, že místo kolem je suché a čisté a nenachází se zde ložní prádlo, oblečení nebo jiné předměty, které by mohly zablokovat přívod vzduchu nebo zakrýt napájecí zdroj.

Jak často mám měnit filtr? A jak na to?

Za normálních podmínek doporučujeme vyměnit filtr nejméně jednou za 6 měsíců. Pokud je však vzduchový filtr poškozen, opotřeben nebo zanesen prachem či nečistotami, měli byste jej vyměnit okamžitě.

Informace o výměně filtru naleznete v uživatelské příručce k vašemu přístroji.

Chci ušetřit elektrickou energii. Musí být přístroj stále zapojený do elektrické sítě?

Chcete-li šetřit elektrickou energii, doporučujeme použít úsporný režim, který lze aktivovat stisknutím tlačítka Start/Stop po dobu 3 sekund. Pokud chcete přístroj přesto vypnout, počkejte prosím nejméně 2 minuty po skončení terapie.

Pokud se necháváte monitorovat, obraťte se na svého poskytovatele zdravotní péče, protože může potřebovat, abyste ponechali vaše zařízení připojené z důvodu odesílání vašich dat.

Co je to EPR? Jak si to mohu nastavit?

Funkce EPR (Expiratory Pressure Relief) znamená tlakovou úlevu při výdechu a je určena ke zpříjemnění terapie udržováním optimální léčby pro pacienta v průběhu nádechu a snižováním dodávaného tlaku masky při výdechu. Vydechování tak může být mnohem přirozenější a pohodlnější.

Pokud máte pocit, že potřebujete větší pohodlí během výdechu, promluvte si se svým spánkovým specialistou o možnosti nastavení této funkce.

 

Ohledně masky

 

Má maska netěsní. Jak to mohu napravit?

Důvody pro úniky vzduchu z masky a navržená řešení zahrnují:

 • Chybné nasazení masky: Doporučujeme, abyste si svou masku znovu nasadili pomocí pokynů v uživatelské příručce masky. Masku byste si měli upravit, když jste ve spánkové pozici, protože se obličejové svaly při spánku ještě více uvolní. Můžete se také podívat na naše instruktážní videa, která vám ukáží, jak správně masku nasadit.
 • Nesprávné sestavení masky: Informace o sestavování masky naleznete v uživatelské příručce masky. Můžete také shlédnout naše instruktážní videa, která vám ukáží, jak správně masku sestavit.
 • Špatná velikost masky: Promluvte si se svým spánkovým specialistou nebo dodavatelem ohledně správné velikosti vaší masky.
 • Nevhodný typ masky: Pokud má vaše maska správnou velikost a je správně nasazena, ale stále netěsní, možná budete potřebovat jiný typ masky. Například celoobličejová maska může zcela eliminovat úniky vzduchu ústy. Promluvte si se svým spánkovým specialistou ohledně změny typu masky.
 • Opotřebovaná maska: Vaše maska možná netěsní, protože je stará nebo opotřebovaná a je potřeba ji vyměnit za novou. Podrobnější informace naleznete v sekci Pravidelná obměna příslušenství.
 • Znečištěná maska: Nečistoty a mastnota z pokožky a vašeho okolí se mohou na masce usazovat, pokud nejsou denně odstraňovány. Masku byste měli každý den čistit, abyste optimalizovali její těsnění a účinnost. Detailní informace naleznete v uživatelské příručce masky nebo v sekci Správné užívání přístroje a příslušenství.

Co mám dělat, abych zachoval svou masku v dobrém stavu?

Kromě pravidelného čištění byste měli svou masku a její komponenty uchovávat mimo přímé sluneční světlo. Vystavení jakékoliv části masky přímému slunečnímu světlu by mohlo negativně ovlivnit materiály masky a vést k celkovému poškození.

Doporučujeme, abyste si před spaním umyli obličej, nejlépe mýdlem s neutrálním pH, abyste odstranili přebytečnou mastnotu. Měli byste se také vyvarovat použití pleťových krémů na místech, na kterých vaše maska přichází do styku s vaším obličejem, neboť tyto produkty mohou ovlivnit těsnění masky a potenciálně narušit kvalitu polštářku masky v průběhu času.

Pravidelně byste měli obměňovat části masky, které vykazují viditelné známky poškození či opotřebení, jako jsou praskliny nebo změna barvy.

 

Ohledně zvlhčovače

 

Jakou vodu mám do zvlhčovače používat?

Doporučujeme použít destilovanou vodu z lékárny nebo převařenou a vychladlou pitnou vodu. Voda by měla být měněna po každém použití ‒ i když během noci všechnu vodu z nádržky nevypotřebujete.

Do zvlhčovače prosím nepoužívejte:

 • bělidlo, alkohol, chlor nebo roztoky na bázi čpavku,
 • hydratační, antibakteriální nebo glycerinová mýdla,
 • přísady jako eukalyptový olej nebo jiné vonné oleje,
 • změkčovače nebo jiné neschválené odvápňovací přípravky.

Tyto minerální vody by mohly poškodit váš zvlhčovač a jeho funkčnost nebo zanechat škodlivé zbytkové výpary, které by mohly být vdechovány při nedostatečném opláchnutí.

Jak často mám měnit vodu ve zvlhčovací nádržce?

Vodu ve zvlhčovači byste měli měnit každý den, i když ji za jednu noc všechnu nespotřebujete.

Kolik vody spotřebuje zvlhčovač přes noc?

Množství vody, které zvlhčovač vzduchu během spánku spotřebuje, závisí na mnoha faktorech. Patří sem model zvlhčovače, teplota a vlhkost místnosti, nastavení zvlhčovače a faktory související s konkrétními pacienty.

Můj zvlhčovač někdy vyčerpá vodu i během noci. Většinou je ráno téměř prázdný. Co bych měl dělat?

Různé zvlhčovače využívají různá množství vody v různých podmínkách. Spotřeba vody u vytápěného zvlhčovače H5i závisí na teplotě a vlhkosti
v místnosti, na nastavení zvlhčovače a na terapeutickém tlaku nastaveném ve vašem přístroji. Pokud se podmínky v místnosti noc co noc mění
(např. jednu noc zůstane topení zapnuté a jindy vypnuté), může to mít za následek použití různých objemů vody.

Může to být také proto, že dýcháte skrz ústa nebo maska netěsní. Dýchání ústy a netěsnost masky způsobují úniky vzduchu, což může snížit účinnost zvlhčovače.

Pokud je únik otevřenými ústy pod kontrolou nebo používáte-li celoobličejovou masku, zkuste u přístroje snížit úroveň zvlhčování nebo přidat do místnosti zvlhčovač.

Pokud se obáváte, že vaše zařízení nefunguje správně, obraťte se na dodavatele nebo poskytovatele péče.

Mám celoobličejovou masku. Potřebuji v noci více vody?

Celoobličejová maska by neměla znamenat změnu množství vody, kterou zvlhčovač v noci spotřebuje. Pokud jste začali používat celoobličejovou masku, protože máte problémy s únikem otevřenými ústy, pravděpodobně zjistíte, že váš zvlhčovač spotřebuje méně vody, protože už nebudete ztrácet vzduch a vlhkost ústy.

Obvykle používám svůj zvlhčovač pouze v zimních měsících, kdy je zapnuté topení a vzduch je suchý. Měl bych ho používat po celý rok?

Pokud zjistíte, že máte nazální příznaky i v jiných obdobích roku, pravděpodobně byste měli používat zvlhčovač i nadále. Přidané zvlhčování by mělo zvýšit pohodlí vaší terapie, protože vzduch bude plně zvlhčován.

Působí zvlhčování mé masky a hadice na jejich rychlejší opotřebení?

Ne. Hadice dodávané s přístroji odolávají mnohem vyšším teplotám, než je teplo generované zvlhčovačem.

Nezdá se, že by hladina vody v mém H5i ™ příliš poklesla, dokonce i když jej používám po celou noc. Je to normální?

Ano. Množství vody zbývající ve zvlhčovací nádržce není nejlepším ukazatelem fungování zvlhčovače. Vzhledem k tomu, že H5i poskytuje konstantní vlhkost, používá pouze množství vody potřebné k zajištění požadované vlhkosti. Je-li nastaven na stejnou teplotu v průběhu celého roku, bude v létě využívat výrazně méně vody než v zimě.

← Lékárny a výdejny ResMed příslušenství Ochrana osobních údajů →